Før helgen la Samferdselsdepartementet ut de nye anbudene på å få fly kortbanerutene fra 1. april 2003 til 31. mars 2006. Tidligst 19. august blir det klart hvilke selskaper som få enerett til å fly kortbanerutene fra Florø, Førde, Sogndal, Sandane og Ørsta/Volda til henholdsvis Bergen og Oslo.

— Vårt mål er å sikre oss hele det norske kortbanenettet til en realistisk pris. Men vi venter tøff konkurranse både fra norske og utenlandske flyselskaper, sier informasjonskonsulent Siw Sandvik Andersen i Widerøe til Bergens Tidende.

Coast Air henger med

Coast Air, som i dag har konsesjonen på å fly de to rutene mellom Florø og Bergen og Oslo vil imidlertid ikke gi seg uten sverdslag.

— Nå vil vi lese anbudspapirene før det tas stilling til hva vi søker. Men vi vil opprettholde Florø-rutene og gjerne ha enda mer på Vestlandet, sier daglig leder i Coast Air, Asbjørn Utne til Bergens Tidende.

Størst i Europa

Både norske, svenske og danske flyselskaper har allerede varslet at de kan være interessert i å konkurrere om norske kortbaneruter.

Samferdselsminister Torild Skogsholm sier dette er den største offentlige anbudskonkurransen for flyruter i hele Europa. Departementet har valgt å dele kortbanenettet inn i 13 ruteområder. Men totalt kan flyselskapene slåss om 20 anbud.

Tre ruteområder i vest

Kortbanerutene på Vestlandet er delt inn i tre ulike ruteområder. Rutene mellom Florø, Bergen og Oslo er ett ruteområde. Rutene mellom Førde og Bergen og Oslo det andre.

Det tredje består av rutene fra Sogndal til henholdsvis Oslo og Bergen, og i tillegg rutene som knytter Sandane og Ørsta/Volda til landets to største byer.

Hele EØS-området

I dag har Widerøe hånd om de fleste kortbanerutene, som totalt omfatter 29 flyplasser og har rundt 1,5 millioner passasjerer i året. Ifølge Samferdselsdepartementet er hensikten med anbudene å sikre en effektiv konkurranse om de ulike ruteområdene.

Ifølge departementet vil man gi enerett de selskapene som har lavest anbud, det vil si det minste behovet for tilskudd fra staten på et ruteområde til tilslaget. Godkjente flyselskaper fra hele EU og EØS-området kan delta i konkurransen.