Han hevder at han ble utsatt for vold fra politiets side på Sjølinjen torsdag 2. mai. Saken ble først omtalt i mediene mandag kveld. Tirsdag har flere vitner fortalt hva de så.

Trevor Jonathan Caine hevder han ble utsatt for politivold.
PRIVAT

UP-sjef Leon Nordanger skriver dette i en pressemelding sendt ut klokken 15.45 tirsdag:

— Samsvarer ikke

«Utrykningspolitiet vise til flere nyhetsopplag i dag 7. mai vedrørende person som skal være utsatt for vold av tjenestemenn fra Utrykningspolitiet.

Utrykningspolitiet kan bekrefte at en av våre sivile biler torsdag 2. mai var involvert i en situasjon knyttet til et trafikkforhold i bergensområdet. Vi er kjent med hva pressen skriver omkring hendelsen.

Dette samsvarer ikke med tjenestemennenes fremstilling av saken og det videobevis som foreligger, bla at tjenestemennene legitimerte seg med polititegn samt bruk av blålys og sirener.»

- Vanskelig å forsvare seg

Videre skriver Nordanger generelt om politiets arbeid og oppgaver. Han skriver blant annet at det er «en løpende avveining mellom den fare politiet selv skaper ved å fravike bestemmelsen, og det å avdekke et lovbrudd. Utrykningspolitiets tjenestemenn må flere ganger daglig gjøre slike avveininger», heter det i pressemeldingen.

Han skriver videre at det er vanskelig å forsvare seg mot påstander fra publikum, enten disse selv har brutt vegtrafikklovgivningen eller kun observert en tjenestehandling fra politiet, ettersom politiet har taushetsplikt.

Tillit til Spesialenheten

«Dess viktigere er det at Spesialenhetens arbeid i saker mot tjenestemenn kan utøves uten ay politiet, i dette tilfellet Utrykningspolitiet, inngir seg på å prosedere saker i det offentlige rom. Utrykningspolitiet har tillit til at Hordaland politidistrikt og Spesialenheten for politisaker etterforsker begge saker grundig og at det dernest blir en reaksjon der det er nødvendig.»

Er avhørt

De to betjentene fra Utrykningspolitiet har tirsdag værtavhørt av Spesialenheten etter at Trevor Jonathan Caine påstor de brukte voldmot ham.

Ellen Eikeseth Mjøs er leder for Spesialenheten påVestlandet. Hun bekrefter at de to politimennene er avhørt.

— Det skjedde tirsdag. De har gitt sine forklaringer om sakenog levert inn videomateriell som viser Utrykningspolitiets kjøring og deler avhendelsesforløpet, sier Eikeseth Mjøs.

Hun forteller at Spesialenheten skal etterforske saken videre.

— Flere vitner skal avhøres, både sivile vitner og tjenestemenn, opplyser hun.