Dette er et utviklingstrekk ved Senterpartiet som valgforsker og forskningsleder Bernt Aardal har festet seg ved. Ledende kvinneskikkelser har gitt partiet en noe annen og mer radikal profil enn det hadde for ti-femten år siden, påpeker han i samtale med BT.

— Det er ingen tvil om at det har skjedd en radikalisering, også på grunn av andre og enda yngre kvinner som er aktive i partiarbeidet. Ved valget i 1993 stemte for øvrig nesten hver tredje kvinnelige førstegangsvelger på Senterpartiet. Også en stor andel kvinner med høy utdannelse foretrekker Sp, sier Aardal som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

Troløse velgere

— Er det ikke dristig av Åslaug Haga å innlate seg med SV?

— Ja, en del velgere vil rygge tilbake. Men på den annen side har vi etter hvert fått et annet SV enn det vi tidligere kjente. Faren for Senterpartiet er nok snarere at de to partiene ligger nær hverandre i en del saker og konkurrerer direkte om samme velgergruppe som bl.a. er spesielt opptatt av offentlig velferd, mener han.

Selv om en stor del av de tradisjonelle senterpartivelgerne har vendt partiet ryggen på grunn av radikaliseringen, ser det ut til at ledelsen har god oppslutning i partirekkene om det regjeringsalternativet som Åslaug Haga har valgt, viser meningsmålingene.

— Det er likevel nokså skummelt for partiledelsen at lojaliteten i partiet er blitt så svak ved de siste valgene. Ved stortingsvalgene i 1997 og 2001 var det bare femti prosent som holdt fast på Sp.

Vinnersak fremfor noe

Han påpeker dessuten at distriktspolitikk er det desiderte vinnerområdet for partiet. Det har ingen annen sak der potensialet er større, og det er på dette saksfeltet det har størst troverdighet. 27 prosent av velgerne i 2001 sa at Senterpartiet har den beste distriktspolitikken, ifølge valgundersøkelser.

— Når partiet likevel ikke har fått skikkelig uttelling, skyldes det at det har vært vanskelig å få distriktspolitiske saker opp på dagsordenen. Andre partier har heller ikke vært tilstrekkelig interessert. Senterpartiet har nok heller ikke greid å få budskapet godt nok frem. Hvis det lykkes å få oppmerksomhet om en sak der det viser seg at partiet står alene mot resten av «røkla», vil det ha mye å vinne, tror Aardal.

LITEN LOJALITET: Valgforsker Bernt Aardal påpeker at velgerlojaliteten i Senterpartiet er urovekkende svak. ARKIVFOTO: ROLF ØHMAN