— Om noen i påtalemyndigheten mener jeg har medvirket til å produsere en falsk forklaring, så får de ta ut en tiltale. Da vil jeg i det minste kunne forsvare meg skikkelig. Nå slåss jeg mot vindmøller, sier Thune.

Ren populist

Ola Thune er leder for Taktisk etterforskningsavdeling i Kripos, og dermed en av landets mest betydningsfulle politimenn.

Tidligere arbeidet Thune som privatetterforsker, og ble vinteren 2000 hyret inn for å gå gjennom Lindås-saken. Oppdragsgiver var drapsdømte Truls Guttormsen og hans forsvarer, Odd Drevland.

Dette ble starten på en voldsom konflikt mellom Thune, Drevland og påtalemyndigheten i Bergen. Statsadvokat Walter Wangberg betegnet Thune som «kjøpt troverdighet».

Konflikten toppet seg da Thune ble ansatt i Kripos. Wangberg advarte da mot at Thune skulle få jobben.

— Ola Thune undergraver både politiets og påtalemyndighetens tillit. Jeg oppfatter ham som en ren populist, sa førstestatsadvokaten til Dagbladet.

Thune svarte med å ta ut søksmål. Dette ble senere hevet.

Liker ikke situasjonen

I går vitnet Thune i Gulating lagmannsrett. Juryen skal denne gang ta stilling til om Truls Guttormsen bør straffes for å ha beskyldt en uskyldig person for å stå bak drapet på Yngve Elvik i 1999.

Thune sa i sitt vitneprov at han opplevde saken som en personlig belastning, og pekte på at VG i går skrev at han hadde bidratt til at Guttormsen hadde forklart seg falskt.

— Jeg liker situasjonen forferdelig dårlig, og reagerer på at denne typen spekulasjoner fremmes i mediene. Statsadvokaten har gjort det klart at det aldri har vært tema å tiltale meg, sier Thune.

Han er lei av påstander om at han har opptrådt klanderverdig i forbindelse med drapssaken.

— Jeg reagerer når det fremsettes vage beskyldninger. Dette er ødeleggende for min troverdighet som politimann.

Kritiserer etterforskningen

Thune gjentok i går sin kritikk av etterforskning av Lindås-drapet. Han mente politiet viste liten interesse for sentrale poeng, og dermed ikke maktet å opplyse saken tilstrekkelig.

— Jeg vil ikke ha noen mening om riktig mann er dømt eller ikke, men jeg føler meg sikker på at hendelsesforløpet ikke var som beskrevet i dommen.

Thune avhørte vinteren 2000 både Truls Guttormsen og hans 39 år gamle kamerat. De to ga helt andre forklaringer til Thune enn til politiet.

Thune mente de nye forklaringene burde dannet grunnlag for en ny og bred etterforskning av saken.

Statsadvokat Wangberg var uenig. Han besluttet i stedet å etterforske både Guttormsen og 39-åringen for å ha kommet med falske anklager.

— Jeg står for det jeg hele tiden har sagt: Sannheten er ikke kommet frem i denne saken. Det mener jeg også som ansatt i Kripos.

— Vil denne saken gjøre det vanskelig for deg å samarbeide med påtalemyndigheten i Bergen i fremtiden?

— Nei, jeg tror vi skal klare å ha et profesjonelt og ryddig forhold, sier Thune.