• Det er flere måter å være smart på, slår kunnskapsminister Kristin Halvorsen fast.

SV-lederen vil gi gutter som sliter en mer praktisk tilnærming til skolefagene.

— Arbeidet med å stanse frafallet i den videregående skolen må begynne alt i barnehagen, sier Kristin Halvorsen (bildet).

Hun sier at muligheten til å nå gutter som sliter allerede i barnehagealder er større enn før, og viser til barnehageløftet de siste fire årene.

— Barnehagen er en kjempeviktig arena for å inkludere og gi dem tett oppfølging, sier Halvorsen.

- Flere menn i barnehagen

Ministeren er dermed enig med Arne Klyve, forfatteren av boken «Sinte unge menn» - også når han mener at flere menn må inn i barnehagene. I dag er de altfor få.

— Vi må rekruttere flere menn for å få inn flere mannlige rollemodeller. Over tid kan det bli litt ensomt å være eneste mann på jobb i barnehagen. Derfor må vi få inn flere menn, slik at situasjonen blir mer stabil over tid, sier Halvorsen.

Bare 33 prosent av de ansatte i norske barnehager har pedagogisk utdannelse. Det er for lite, mener Utdanningsforbundet. Halvorsen, derimot, synes ikke tallet er «så verst».

— Egentlig er dette oppsiktsvekkende bra med den voldsomme barnehageøkningen vi har hatt. Vi trenger absolutt å rekruttere nye førskolelærere, men det er også viktig at barnehageassistentene har fagbrev og kompetanse.

Vil ha praktisk tilnærming

Også i grunnskolen er det viktig å hanke inn disse guttene raskt, blant annet med mer praksis.

— Det er det viktigste. Ungdomsskolen er en veldig utsatt periode, sier Halvorsen.

— For tiden har vi et forsøk på gang i flere kommuner, der skoletrøtte elever kan ta mer praktiske fag som et alternativ til et andre fremmedspråk.

30 prosent av elevene på videregående opplæring dropper ut, eller klarer ikke eksamen. Også her er det viktig med praktisk tilnærming, for å hindre frafall.

— Blant elevene som faller fra er det stor overvekt av gutter på yrkesfag. Når vi ser at noen sliter med å knekke koder, må vi sørge for mer praksis. Vi vet at det virker. Nå er det om å gjøre å gjennomføre det.

— Er det for mye teori i dag?

— Nei, men undervisningen kan gjøres mer praksisnær og relevant. Det handler mer om hvordan man lærer teori enn om mengden, sier Halvorsen.

— Disse guttene kan godt være smarte og oppegående, men på en annen måte enn den de får bekreftet på skolen. Det er flere måter å være smart på.