• Det var helt tilfeldig hvem som ble registrert i psykoseregisteret, mener advokat Stig Åkenes Johnsen.

Han peker på at de forskjellige institusjonene praktiserte innmeldingsreglene helt ulikt. De psykiatriske klinikkene sendte kun sendte meldinger når det forelå en psykosediagnose, mens de psykiatriske sykehusene sendte meldinger om alle som ble innlagt.

— Det var kontorpersonalet som sendte inn opplysningene og skrev på diagnosene, sier Åkenes Johnsen, som mener dette i seg selv er et godt nok argument for å fjerne hele registeret.

Han tror også det kan bli konsekvensen, dersom også flere bestemmer seg for å klage til Datatilsynet.

— Nemnden peker ikke på et eneste konkret forhold som tilsier at Risbergs sak er spesiell i forhold til andre som er registrert i registeret. Derfor mener jeg at vedtaket må danne presedens for senere klager, sier Johansen.