— Beskyldningene er utidige. Vi har bare forsøkt å hjelpe Seim i en vanskelig situasjon, sier Ole Jacob Remfeldt til BT.

Han er sammen med Svein Nygård tiltalt for grov korrupsjon og vitnepåvirkning. Lovbruddene har en strafferamme på ti år.

De to erklærte seg ikke skyldige da rettssaken mot dem startet i går.

- Tilbød penger

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen har et annet syn på hva som er skjedd:

  • I mai 2004 avtalte Svein Nygård et møte med advokaten Bertram Vedeler, som er tidligere styreformann i selskapet Paleum. Tor Arne Uppstrøm i Paleum kjøpte Mjellem & Karlsen sammen med Carl Fredrik Seim.
  • På møtet var også Nygårds partner Ole Jacob Remfeldt med. De tre skal ha begynt å diskutere Seim og den pågå ende konkurssaken mot ham.
  • I løpet av møtet og fire påfølgende telefonsamtaler, som er tatt opp på bånd, blir Vedeler tilbudt 180.000 kroner i kontanter og et gjeldsbrev på tre millioner kroner.Til gjengjeld skulle ifølge Stolt-Nielsen Vedeler undertegne erklæringer som blant annet viste at Seim hadde et udekket krav på åtte millioner kroner mot et selskap han hadde kjøpt av Paleum.

Dette kunne ha reddet Seim fra konkurs, og kunne også ha ført til at flere av punktene i tiltalen mot ham ville blitt frafalt.

- Ville være snille

I telefonsamtalen som ble avspilt i Bergen tingrett i går sier Nygård at han ønsker at Seim skal unngå konkurs. Det, sier han videre, vil påvirke politisaken mot Seim positivt, noe som igjen vil slå positivt ut for en pågående sak mot Vedeler.

Nygård sier i samtalene at han også kan hjelpe Vedeler med hans vanskelige økonomiske situasjon. Det kan skje ved at han får overført en pantobligasjon på tre millioner kroner fra Carl Fredrik Seim.

Nygård nekter for at det var en sammenheng mellom pantobligasjonen og undertegningen av erklæringene. Han sier at han og Remfeldt ønsket å være snille og hjelpe både Seim og Vedeler.

— I tillegg hadde jeg et håp om å få med meg Seim til å finansiere et prosjekt. Derfor hadde jeg en interesse av at han ikke gikk konkurs, sier Nygård.

Ole Jacob Remfeldt sier han er overrasket over at påtalemyndigheten har valgt å tro på Vedeler, og regner med de to vil bli frikjent.

Knut Strand