• Uten Friele er vi tilbake til hverdagen, sier SVs gruppeleder Oddny Miljeteig.

Opposisjonen på rådhuset vil savne personen Friele, men tviler på at hans avgang vil merkes politisk.

Miljeteig mener Høyre med Herman Friele lyktes i å finne en ordfører som skygget for Høyre-politikken.

— Uten Friele blir virkningen av Høyre-politikken mer synlig, sier hun og legger til: - Hans personlige popularitet skal jeg ikke underslå. Den henger sammen med hans evne til å ha øye for den enkelte.

— Jeg må bare akseptere hans valg, sier Aps gruppeleder Terje Ohnstad: - Vi vet at Friele har vært en populær ordfører for Bergen. Politisk blir det ikke noe tap, det kommer alltid nye som vil overta.

— Frieles ordførertid blir stående som en epoke, mener Frps gruppeleder Liv Røssland: - Friele har evnet å sette Bergen på kartet og har vært en god døråpner. Ikke mange av den type personligheter sier ja til sånne verv.