Klosteret, Lille Markeveien, Gågaten, Torget, Bryggen. Bergenske perler ble linet opp på rekke og rad for østlendingene og trønderne som kom fra hovedstaden for å ta Konkurransetilsynets nye by i øyesyn. Ja, det var visst noen vestlendinger der også.

Men ingenting var bra nok for å få de urokkelige til å endre mening om flyttingen. Sjarmoffensiven prellet av som regnet på en bergenser.

Mann og barn og nettverk

— Nei, jeg har mann, barn og sosialt nettverk i Oslo. Det kommer nok ikke på tale å flytte, sier Tone Meldalen. Den juridiske rådgiveren fra Trondheim har ingen linker til Vestlandets hovedstad.

— Jo, forresten, min mor og min far traff hverandre her i 1970, da far studerte, sier hun.

Ringen kunne blitt sluttet. Men Meldalen ser ikke for seg at hun skal sitte frendeløs og familieløs i Bergen. Da vil hun heller sitte jobbløs i Oslo.

— Byen er utrolig flott. Det går ikke på det. Og vi er blitt veldig godt tatt imot, poengterer hun, og etterlater seg et gigantisk «men».

Prosentdelen av dem som vil flytte, er nærmere 10 enn 30, blir det hevdet. Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Det blir nemlig behov for økonomer og jurister til å fylle opp stillinger. 90 jobber skal Konkurransetilsynet ha når det et fullt ut etablert i Bergen. Hvis bare ti er villig til å flytte, skulle det bli 80 ledige jobber. Det gir en åpning i et jobbmarked som ikke akkurat har skreket etter jurister de senere årene.

Hansa i glasset

Flyttingen begynner etter nyttår. Motstrebende ansatte får tre år på seg til å finne nye jobber. Etter den tid er det Bergen eller farvel.

Anført av byantikvar Tone Myrvold stablet de seg av gårde på byvandringen. Oppstått med ettervirkningene av en sen natt i byens vannhull. Middag på Fløyen torsdag kveld ble etterfulgt av besøk på etablissementene Ricks og Metro.

Rapportene fortalte om god stemning. Det ble drukket Hansa øl, ikke gravøl.

Og alle var i alle fall enige om at det hadde vært en fin tur.

MANGLET IKKE VELKOMST: Bergen by har gjort alt for å sjarmere Konkurransetilsynets ansatte de siste dagene. I går var de statsansatte på byvandring, blant annet i Gågaten.<p/>FOTO: ARNE NILSEN