— Det er på høy tid at vi kommer i mål med godkjent inneklima. Dette har høyeste prioritet, i år har vi til sammen bevilget 45 millioner kroner kun rettet til inneklimatiltak, det er et krafttak, sier byrådsvakt Lisbeth Iversen (KrF).

De 45 millionene er halvparten av de 85 som Bergen kommunale bygg regner med må til for at alle skolene skal ha godt nok inneklima.

— Skal jeg være ærlig og oppriktig har det ikke vært godt nok slik det har vært gjort på skolene i Bergen i dag. Helsevernetaten har sagt klart ifra at inneklimaet må ordnes, sier Iversen.

— Hvorfor har det gått ti år siden kravene til inneklima kom, og det fremdeles bare er halvparten av skolene som er godkjent?

— I både 2004 og 2005 var det investeringsstopp. I 2006 fikk vi på plass 45 millioner kroner. Men kommunal fattigdom har gitt dyre etterslep på vedlikehold. Bergensskolen har mange gamle bygg som er dyre i drift.

— Får skolevedlikehold mer å rutte med også i tiden som kommer?

— I skolebruksplanen er det lagt inn høyere summer til vedlikehold på skolene. Nå må vi ikke spare oss til fant, sier Lisbeth Iversen.

Til tross for at BT i går skrev om de dårlige tilstandene på Midtun skole, skriver Iversen i en e-post at det allerede er utført inneklimatiltak på skolen for 1,1 million kroner i år. Det er tiltak som går på ventilasjon, belysning, solskjerming og renhold. I løpet av året er det satt av 350. 000 kroner til utbedring av fasadene.

Kommunen forventer at 74 av de 102 skolene i Bergen skal være godkjent eller søkt om å være godkjent innen året er omme. Da gjenstår fremdeles 32 skoler uten godkjent inneklima.