Torsdag ettermiddag var det duket for den første i rekken av debatter i BTs nye debattsatsing, BT Allmenningen.

Audun Lysbakken (SV), Jette Christensen (Ap), Øyvind Halleraker (H) og Laila Marie Reiertsen (Frp) møttes på Chagall for å diskutere en av de største sakene i valgkampen, nemlig fedrekvoten. Ordstyrer var Liv Skotheim, journalist i Bergens Tidende. Spørsmålet som ble diskutert er om det nå er på tide å kutte ut reguleringen av pappapermisjonen og la familiene få bestemme selv.

— Jeg er jo over gjennomsnittet engasjert i ordningen og kommer til å bli lei meg dersom den forsvinner, sier Audun Lysbakken.

- For tidlig

Lysbakken tror konsekvensen av å fjerne fedrekvoten blir at færre fedre får muligheten til å være hjemme.

— Undervurderer du ikke arbeidsgivernes vilje til å gi fedre permisjon? spør ordstyrer Skotheim.

— Nei, jeg føler meg sikker på at samfunnet ikke er kommet så langt ennå. Jeg tror det er for tidlig, sier Lysbakken.

— Vi må opprettholde kvoten, vi trenger den litt til, sier Jette Christensen.

Lysbakken viste til debatten som oppsto da han selv var ute i pappapermisjon.

— Da SV slet og jeg hadde permisjon, ble det debatt om hvordan jeg kunne være hjemme i en sånn situasjon. Den debatten viser at vi ikke er kommet langt nok ennå. Vi må bruke kvoten til å sørge for at friheten til permisjon er reell, sier han.

- Må vekk fra ideologien

Øyvind Halleraker mener derimot at det er viktig å fjerne fedrekvoten.

— Tiden er inne for å la familiene bestemme selv, ut ifra den situasjonen de står i. Vi mener at familien fortsatt skal ha rett til ukene, men de skal få muligheten til å velge selv. Det er det som er den store ideologiske forskjellen her, sier Halleraker.

Han synes det er viktig å vise tillit til familien.

— Når man sier at norske menn ikke vil ta ut permisjonen dersom kvoten fjernes, synes jeg det viser lite tillit til norske, unge menn. Ting har forandret seg, det hadde vært noe annet for 30 år siden, sier Halleraker.

Halleraker tror at unge, norske menn er moderne og ønsker å bruke tid med barna sine. Han tror også at arbeidsgiveres vilje til å gi permisjon blir undervurdert.

Christensen synes dette er et naivt syn.

— Nå må vi vekk fra Høyres ideologi og ned igjen virkeligheten. Det er helt greit at Halleraker kjenner folk med greie arbeidsgivere, men sånn er det ikke for alle, sier hun.

Lysbakken mener at Høyres ideologi ikke stemmer overrens med det vanlige folk opplever i møte med pappapermisjon.

— Dere har tapt debatten om pappapermisjon i denne valgkampen, sier han til Høyre og Frp.

- Valgfrihet viktigst

Laila Marie Reiertsen synes også at tiden er inne for å la familiene bestemme selv.

— Nå må de få lov til å bestemme selv, valgfrihet for familiene er det viktigste for meg, sier hun.

— Mange har vanskeligheter i sin arbeidssituasjon som gjør at de ikke får tatt ut permisjon, for eksempel bønder og selvstendig næringsdrivende. Vi vil at familien da likevel skal kunne få de ukene, sier Halleraker.

Det Halleraker helst vil ha er 3 uker før og seks uker etter fødselen som er forbeholdt mor.

— De 38 resterende ukene vil jeg at familien skal kunne disponere som de selv ønsker.

Også Reiertsen argumenterer med at familier har forskjellige hverdagssituasjoner, blant annet der far er selvstendig næringsdrivende.

— Jeg synes det er leit at familier skal miste ukene dersom far ikke har mulighet til å ta ut permisjonen selv, sier hun.

— Det er rart at Høyre og Frp bruker selvstendig næringsdrivende som argument mot ordningen, det er jo også mange selvstendig næringsdrivende kvinner, sier Lysbakken.

Utfordringer ved samlivsbrudd

— I forhold til at vi lever i en tid der det er vanlig med samlivsbrudd, er det særlig viktig at far også får god kontakt med barnet, sier Jette Christensen.

En småbarnsfar i publikum, som ønsker å være anonym, stilte spørsmål ved Lysbakkens argumentasjon rundt likestilling og samlivsbrudd.

— Før samlivsbrudd bruker dere fedrekvoten som et virkemiddel for å bedre mors situasjon i arbeidslivet, mens etter samlivsbrudd er det andre hensyn som blir tatt, sa småbarnsfaren som selv mistet retten til pappapermisjon etter samlivsbrudd.

Lysbakken sier han alltid har vært for fedrekvoten av hensyn til barnas beste, og ikke som et virkemiddel.

— En politikk som legger opp til at far er mer hjemme med barnet tidlig er positivt også i forhold til samlivsbrudd.

Han ønsker å se en jevnere fordeling av omsorgen etter brudd.

— Det tror jeg vi vil se i fremtiden.