Bakgrunnen for oppkjøpet er at andre aksjonærer ikke har vært villige til å skyte inn mer kapital i selskapet. Det har ført til at Stavangerskes eierposisjon ble så stor at det utløste en tilbudsplikt.

– Jeg har sett at andre eiere har ønsket å få inn en alternativ investor, men kan ikke se at det er kommet et slikt alternativ, konstaterer Madsen.

I dag eier Stavangerske 61 prosent av aksjene. Han lover at det ikke skal skje dramatiske endringer i selskapets strategi med Stavangerske som dominerende eier.

– Vi skal fortsette med det vi holder på med i dag. Vi skal ikke flytte hovedkontoret vekk fra Bergen. Det er kompetansen der som er selskapets viktigste verdi.

Madsen sier de har planer for at Tide skal vokse videre.

– Hittil har det skjedd ved å vinne flere anbud og ved oppkjøp av mindre selskaper, og slik vil det trolig også være i fremtiden.