— Vi tror at tett oppfølging faktisk betyr noe. Det er viktig at elevene blir sett og fanget opp fort i en læringssituasjon. Da slipper de å sitte der og kjede seg fordi de ikke skjønner noe. Å ha flere lærere som kan se elevene er viktig, sier 1. nestleder Haldis Holst i Utdanningsforbundet.

Opp til skolen

Bergens Tidende skrev i går at Kunnskapsdepartementet vil stille krav til hvor mange elever det skal være pr. lærer. Flere ulike modeller er sendt på høring. En stiller krav til antall lærere på hver skole, mens en annen stiller krav til gjennomsnittlig lærertetthet i kommunen.Holst understreker at det ikke er snakk om å regulere hvor store klasser skolene skal ha.

— Man kan få inntrykk av at dette skal regulere gruppestørrelsen i undervisningen, men det skal det ikke. Dette er en bestemmelse som sier noe om minimum antall lærere skolen skal disponere til undervisningsarbeid. Skolen må selv vurdere hva som gir best forhold for elevene, sier hun.

Bra for de svakeste

Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, viste i går til at det å redusere klassestørrelse er et tiltak som har begrenset effekt på elevers læring.

— Forskningen strides om hvor stor effekt gruppestørrelse har på læring. Men det er vanskelig å måle effekten. Det er ikke opplagt at alle lærer bedre hvis gruppen er mindre, men en ser at de svakeste elevene og de yngste profitterer på mindre grupper. Det å få tettere oppfølging av lærer kan også forebygge frafall i skolen, mener Holst.

Både tidligere skolebyråd i Bergen, Filip Rygg, og KS er negative til at det skal komme krav om lærertetthet. De frykter forslaget vil føre til økt statlig detaljstyring av kommunene.

— Jeg blir bekymret hvis de synes kravet om lærerressurs er så stort at det hindrer lokalt selvstyre. Det er snakk om en minimumsressurs, og kommunene har stort handlingsrom utover det. Dette vil bare innskrenke den lokale handlefriheten dersom de selv hadde ønsket å bruke mindre lærerressurser på undervisning, sier hun.

Hvor mange elever kan en lærer ha? Si din mening under!