I februar 2013 begynte bilen hans å brenne utenfor boligen på Fjell på Sotra.

Han fikk utbetalt 67.150 kroner fra forsikringsselskapet. Bjelland sa til politiet at andre hadde satt fyr på bilen, men han ble ikke trodd.

Politiet etterforsket saken, som endte med dom i Nordhordland tingrett.

Lang konflikt

Bjelland er nå dømt til fengsel i 60 dager.

— Jeg anker, sier Bjelland.

— Jeg har lest dommen og ser at retten er enig i at etterforskningen har vært mangelfull. Skyldspørsmålet blir anket, så får vi se om lagmannsretten tar saken inn for anke, sier forsvarer Rolf Knudsen.

Han har i flere år ligget i en konflikt med Fjell kommune og en annen person etter en eiendomsstrid. Det førte til at han opprettet nettsiden Lurtavfjellkommune.no.

Bjelland har blant annet hatt et svært anstrengt forhold til en av kommunens ansatte og er også dømt for å ha krenket en av saksbehandlerne i Fjell kommune.

Flere brev

Samme dag som bilen hans begynte å brenne, kom det er truende brev til Bjelland der han ble bedt om å stenge ned nettsiden.

— Den eller de som står bak, klarer aldri å skremme oss til taushet. Vi har faktisk ytringsfrihet i dette landet, sa han til BT etter brannen.

Men retten tror ikke det var andre som truet Bjelland.

Dommerne mener han selv skrev brevet og viser blant annet til uttalelser fra skrifteksperter. Siden skal han ha mottatt andre truende brev, men også disse er skrevet av Bjelland, ifølge dommen.

- Streng reaksjon nødvendig

Nordhordland tingrett mener 53-åringen bevisst forsøkte å få det til å se ut som om det var en annen person som satte fyr på bilen og at han har «forsøkt å velte mistanken over på andre personer og miljøer som han har et konfliktfylt forhold til, ved blant annet selv å produsere de nevnte lappene og ved å plante en kanne med bensin i trappen» til en nabo.

60 dager fengsel er passende straff, mener Nordhordland tingrett og gjør halvparten av tiden betinget.

«Allmennpreventive hensyn tillegges stor vekt og begrunner en streng reaksjon», heter det i dommen.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra politiadvokat Tore Johan Sørland som var aktor i saken.