— Kapteinen har i nesten tre år tenkt på de omkomne etter Sleipner-forliset. Slik sett kan vi si han allerede har fått sin straff, sa advokat Per Magne Strandborg da han begynte på sitt innledningsforedrag i ettermiddag.

- Finner ingen forklaring

Strandborg viste til to medisinske rapporter om kaptein Haglands helsetilstand. I den ene heter det at han nærmest uavbrutt gjennomgår hendelsesforløpet forut for forliset.

— Han finner ingen forklaring. Det blir min oppgave å sannsynliggjøre et hendelsesforløp som avviker vesentlig fra det bildet aktoratet har tegnet opp, fortalte Strandborg.

Totalt forandret

Han tegnet et bilde av en 56-åring som er totalt forandret etter ulykken. Før forliset var Sverre J. Hagland en aktiv og sosial utadvendt person med en stor omgangskrets. Nå sitter han alene i boligen hele dagen, besatt av de vonde tankene.

Strandborg fremhevet at påtalemyndigheten ikke bare må bevise at hans klient opptrådte uskyldig, det må også bevises at kaptein Hagland kan klandres for denne uaktsomheten.

— Dette kan dreie seg om uskyldig villfarelse. Vi må ha et våkent blikk for hva som er undersøkt og for hva som ikke er undersøkt, understreket han.

I RETTEN: Sverre J. Hagland møtte i retten sammen med sin forsvarer, Per Magne Strandborg.
FOTO: TOR HØVIK