Djønne ble så oppgitt etter å ha tapt et anbud om en skolepaviljong at han skrev brev til Bergen Kommunale Bygg, med kopi til byrådsleder Monica Mæland.

Han mener at kommunen er langt mindre opptatt av kvalitet enn det han opplever i det private markedet.

— Mange er ekstremt bevisste på hva du leverer av kvalitet. Enkelte er også svært opptatt av hva bygget vil kreve i forhold til drift og vedlikehold. Slike vurderinger finner vi ikke hos Bergen kommune, sier Djønne.

Da anbudet for skolepaviljongen skulle vurderes, var det ifølge Djønne ikke snakk om å evaluere kvalitet i det hele tatt.

-Kun fremdrift, kapasitet, pris og tilleggsarbeider ble tatt hensyn til. Fremdrift var vektet 40 prosent. Det blir i seg selv helt meningsløst, når alle vet at det er behandlingen av byggesøknaden som avgjør når en kan sette spaden i jorden, sier Djønne.

Han mener det er grunn til å spørre om kommunen faktisk vet noe om det produktet de får.

— Vi tapte riktig nok for et norsk firma. Poenget er at dette firmaet produserer modulene sine i Estland. Da blir det ikke mye igjen av krisepengene til lokalt og nasjonalt næringsliv. Og det var vel poenget med tiltakspakken, mener Djønne, som mener at kommunen ikke tenker helhetlig.

— Vi som både har fagarbeidere og tar ansvar som lærlingbedrift får ingen belønning for det.