• Båtpropeller er skarpe og går fort. Det gjør skadepotensialet stort, sier Torgrim Flaten på politibåten i Bergen.

Han tror at mange ikke tenker over hvor farlige båtpropeller er fordi skader ikke er så vanlige.

— Hvis det var finere vær og flere som badet tror jeg vi ville sett flere ulykker, sier han.

Flaten tror mer båtliv og varmere vær gjør at skader i forbindelse med propeller er vanligere på Østlandet er på Vestlandet.

I fjor omkom 31 personer i fritidsbåtulykker i Norge. I første halvår i år har 12 omkommet i slike ulykker. De fleste ulykkene skyldes fall over bord og kantring.

— I åpen båt anbefaler vi alltid bruk av dødmannsknapp, som gjør at motoren slås av hvis føreren faller over bord. Det gjelder både når man er alene og når man er flere i båten, sier Lorna Dyrkolbotn i Sjøfartsdirektoratet.