— Men det har man lett for å glemme, mener seniorforsker Nils Fearnley ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

  • Jeg kjenner ikke til planleggingen i Bergen, men problemene med nye billettsystemer er velkjente fra andre steder, sier han. Enten må man ha planlagt for dårlig eller så har man prioritert kundevennligheten for lavt, sier han.

Tre siders instruksjon

  • Det siste er kanskje det mest nærliggende. Det er mye tradisjonell tenkning ute og går i transportselskapene. Når man skal opprette nye systemer konsentrerer man for lett oppmerksomheten om det rent driftsmessige og legger ikke nok vekt på at systemet først og fremst skal sørge for at de reisende får kjøpt billett og kommer seg på bussen eller toget på en enkel måte, sier han.
  • På Skyss sine nettsider ligger det en tre siders instruksjon som forklarer hvordan du skal gå frem for å få tak i et enkelt billettkort, og det er snakk om en lang rekke tastetrykk og operasjoner. Det er i mine øyne for dårlig og krever for mye av passasjerene, mener han.

Gapte over for mye

  • Skyss har gapt over for mye på engang. I tillegg ble det en del uflaks da Bybanen skulle settes på skinner.

Slik oppsummerer seksjonsleder Hans Petter Duun i Norconsult den kronglete sommeren for kollektivtrafikkantene i Bergen. Duun har lang erfaring som trafikkplanlegger og har jobbet mye med tilrettelegging for kollektivtransport både i Bergensområdet og resten av landet.

Han peker på at det var dristig av Skyss å innføre nytt billettsystem og ruteomlegging samtidig som Bybanen ble satt gang.

  • Men alt henger sammen med alt. Sett utenfra er det vanskelig å se hva som kunne vært gjort annerledes. Billettsystemet skulle opprinnelig vært skiftet for lenge siden. Ruteomleggingen kom jo som en konsekvens av oppstarten av Bybanen. Banen går ikke med den frekvens den etter planen skulle ha. Det blir alltid litt kluss med nye system og ruteopplegg. men de går seg til, sier Duun. Han gir Skyss frist til jul med å få Skysskort, ruteomlegging og Bybanen på skinner.