Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) har plassert et returpunkt helt inntil Gravdalspollenkirkegård påNygård i Bergen.

— Jeg oppdagetdet da jeg kjørte forbi på vei til jobb, sier Thor Brekkeflat til bt.no.

Spres på Facebook

Punktet er godt synlig fra parkeringsplassen til kirkegården.

Etter at den tidligere gatepresten iBergen la ut bildet på Facebook tirsdag, har det spredt seg raskt. Og morsomme sjeler var raskt på pletten:«Resirkulering får en helt ny mening»,skriver en av kontaktene til Brekkeflat.

«Kildesortering er et nøkkelord også»,mener en annen.

Det gir masse assosiasjoner, og det strømmer på med ordspill. Thor Brekkeflat

Presten selv synes bildet er mest morsomt.

— Det gir masse assosiasjoner, og det strømmer på med ordspill. Men jegtenker også på de som har begravelse her, sier Brekkeflat.

Kirkerådet reagerer

Bt.no har vist bildene til InghildHareide Hansen, forvaltningssjef i Bergen kirkelige fellesråd. Hun er ikke like blid.

— Jeg skjønner virkelig hva dere mener. Vi vilgå i dialog med BIR straks for å få mer verdig ordning, sier Hareide Hansen.

— Jeg kan heller ikke se at vi har fåttvarsel om dette. De må ha en dialog med oss når de kommer så tett på vårefasiliteter, sier hun.

BIR vil flytte punktet

Ifølge BIRs opptegnelser har punktet stått på stedet helt siden 2010.

Kommunikasjonsrådgiver Kari Mjømem sier de ikke har fått noen klager, men at de likevel vil prøve å flytte det nå.

— Vi ser at dette er uheldig. Men det er ikke så lett bare å sette det på andre siden. Da er spørsmålet om dette er så feil at vi må ta inn hele returpunktet. Jeg håper ikke det. Returpunktene har god miljønytte, sier hun.

- Varslet dere ikke fellesrådet på forhånd?

— Jeg kan ikke garantere at vi har søkt Det kirkelige fellesrådet. Ofte søker vi til veimyndighetene. Dette punktet står langs veien, i krysset inn til Gravdalspollen, sier Mjømem.

Hva synes du om plasseringen? Si din mening under:

PREST: Thor Brekkeflat
TOR HØVIK (arkiv)