– Dette er en sak jeg har purret på i årevis, sier Iversen. – Statens vegvesen hadde ikke kapasitet til å regulere E39 gjennom Åsane sentrale deler da vi ønsket det. Så her er det veikontoret som er forsinket, ikke Bergen kommune.

Alternative traseer

Iversen reagerer også når Ruth Grung sier at veidirektør Olav Finne vil varsle oppstart av planarbeidet på neste fagmøte.

– Styringsgruppen for Bergensprogrammet er ledet av kommunaldirektør Edel Eikeseth, sier hun.

– Hun leder faggruppen i dette arbeidet, der både veidirektør Olav Finne, plansjef i Bergen kommune Mette Svanes og Hordaland fylkeskommune er representert.

Plansjef Mette Svanes har lenge purret veikontoret til å regulere ferdig E39 gjennom Åsane sentrale deler. På et større møte i Åsane før sommeren presenterte Statens vegvesen en silingsrapport som omhandlet alternativer i denne veitraseen.

Låser planarbeidet

Denne rapporten ble også levert til planavdelingen i Bergen kommune.

– Vegkontoret og planavdelingen ble enige om å gå videre med tre av alternativene, sier Iversen.

– Hvis vi ikke vet hvor de anbefaler veitraseen, kan vi ikke gjøre ferdig vår del av reguleringsarbeidet. Det er mulig at veikontoret nå skal gå rett på regulering av Nyborgtunnelen. Dette er i så fall svært overraskende, og kan låse det videre planarbeidet.

Problemet så langt har vært forsinkelser i veikontorets planarbeid.

– De har sagt at vi må prioritere annet arbeid, siden Nyborgtunnelen manglet midler i Nasjonal transportplan, sier hun.

– Men det trengs ikke alternative budsjetter for å sette ressurser inn på dette.

Bompengepakker

– Hvordan stiller du deg til bompengefinansiering av Nyborgtunnelen?

– Det er et smertens virkemiddel, men vi kan ikke vente lenger på Staten. Alt står og henger nå på reguleringsplanen. Vi kan ikke fremme en bompengesøknad før Statens vegvesen har regulert traseen.

Byråden synes derfor at det er positivt når Ruth Grung prøver å få fart på tunnelplanene.

– Vi har jobbet 3-4 år med å komme oss gjennom dette nå, så det har vært noen krevende venteøvelser. Heldigvis er det bred enighet om å drive frem denne saken.

– Også når det gjelder bompenger?

– Jeg har aldri hørt noe annet. Men vi ønsker også at det skal være en statlig andel, sier hun, og minner om at både Sotrasambandet og E39 fra Rådalen til FrP-styrte Os kommune er bompengepakker. Sistnevnte har også støtte fra samarbeidsbyrådet vårt – inkludert FrP.

– Tror du på byggestart i 2010?

– Dersom reguleringsarbeidet går smidig uten større hindre, kan det være mulig å fremme en bompengesøknad i 2010. Så det trenger ikke være umulig.

INDIGNERT BYRÅD: ¿ Når en komitéleder går ut i avisen, er det viktig at hun formidler de faktiske forhold, sier Lisbeth Iversen. ¿ Dette er ikke nye tanker fra Ruth Grung, men igangsatte arbeider. ARKIVFOTO: ÅSANE TIDENDE
2010 ¿ ÅRET DE FÅR KONTRAKT: ¿ Vanligvis tar reguleringsarbeidet noen år, sier Lisbeth Iversen. ¿ Men dersom vi ikke møter på større innsigelser, kan det være mulig å fremme en bompengesøknad i 2010. (Faksimile fra Åsane Tidende tirsdag 11. november).