HANS K. MJELVA

Fra sitt ferieopphold i USA følger byråd for byutvikling med interesse debatten på bt.no, etter gårsdagens oppslag. Men hun er ikke enig i at det er feil å skryte av kollektivsatsingen.

— Det de har gått gjennom er hva byene gjør av satsing, sier Iversen, og viser mellom annet til at byrådet frøs satsene og økte bussavgangene fra nyttår.

— Vi har klart å øke antall kollektivreisende med nær tre prosent siden 1. januar. Det er første gang på mange år at vi har klart å snu en nedadgående kurve, sier Iversen, som likevel ikke legger skjul på at prisene er for høye.

— Det skyldes i utgangspunktet veldig mye mindre statlige tilskudd. Jeg har ikke tall for Århus og Göteborg, men i forhold til Oslo får nummer to- og tre-byene mindre, sier Iversen, som sier hun har fortsatt billettfrys og økt bussfrekvens som sin viktigste satsing når byrådet til høsten skal spikre 2005-budsjettet.