• Utfordringen for tingretten er å tenke på hvordan man kan utvikle organisasjonen istedenfor å ønske seg tilbake til fortiden.

Det sier Radina Trengereid, direktør i Bergen tingrett. Hun er bare en av tre direktører ved norske domstoler.

I mai begynner hun som assisterende direktør i CMI. Hun slutter etter bare ett og et halvt år i tingretten.

— Det har vært en utfordrende og lærerik prosess å forsøke å snu en så tradisjonsrik og konservativ organisasjon til å bli moderne og serviceinnstilt, sier hun.

- Endring skjer veldig seint

Trengereid vil ikke si noe om konfliktene. Når BT refererer påstander om liten endringsvilje, sier hun seg delvis enig.

— Endringer skjer veldig langsomt. Derfor trenger man tydelige ledere på alle nivå som er villig til å stå på for å snu dette. Også tillitsvalgte og medarbeidere i alle grupper må bidra positivt.

— Hvordan stiller dommerne her?

— Mange dommere ser ikke behovet for felles tenkning rundt arbeidsprosesser, selv om alle ansatte deltar i en produksjonskjede som henger sammen.

Trengereid sier at uenighet kan være bra i arbeid med organisasjonsutvikling.

— Det som kan virke uheldig er den grunnløse motstanden. Det er dessverre en viss tendens til det i tingretten.

Sluttet etter to år

Tidligere sorenskriver Martin Tenold vil ikke kommentere noen av det BT forelegger ham.

— Jeg har sluttet. Det er ikke riktig av meg å kommentere interne forhold.

— Noen mener du overkjørte dem, blant annet om når rettssakene skulle starte?

— Det er ikke riktig. Dette ble drøftet med tillitsvalgte før beslutning ble tatt.

Etter bare to år i tingretten, vendte Tenold tilbake til Gulating lagmannsrett.

— Den viktigste grunnen er at jeg har vært 10 år i Gulating før og trivdes veldig godt der. Dessuten får jeg bruke mer tid på dommerfaglige spørsmål nå.

- Ingen kommentar

BT har snakket med en rekke kilder. Avisen har også fått et anonymt brev fra en angivelig dommer, som ga et par eksempler på hva vi burde ta tak i.

Verken dommer Gunnar Torkildsen, Eli Danielsen, tillitsvalgt for saksbehandlerne, eller Vigdis Bygstad og Arne Fortun, tillitsvalgt for dommerne, vil snakke om dette.

Fungerende sorenskriver Håkon Rastum mener det ikke er høyt konfliktnivå i dag, mens Stein Dons Heinfjell skriver i en sms at arbeidsmiljøet er meget godt. «For min del verken har jeg eller har hatt personlige konflikter med noen. Noe annet er at meninger brytes og endog kan komme på spissen. (...) Jeg ser ingen grunn til å gå nærmere inn på historisk uenighet.»