• Vi vet at temgesic har effekt. Hvis vi gir dette under god oppfølging, holder det mange unna heroin, sier lege Erling Åserud.

Hans erfaring er at flere leger i Bergen er blitt mer restriktive med å skrive ut temgesic til narkomane etter at det kom brev fra fylkeslegen, men han kjenner også til leger som fremdeles bruker legemiddelet som behandling for heroinmisbrukere.

— Det er et stort problem for dem som slipper ut av fengsel. Ofte er de motiverte for å få behandling, men hva skal de gjøre mens de venter på subutex? Jeg har tro på å bruke temgesic i en overgangsfase, sier Åserud, som ofte får telefoner både fra politi og pårørende som ber om hjelp til å behandle narkomane.

Han har sett at pasienter på temgesic blir langt friskere. De legger på seg, blir kvitt infeksjoner og er mindre nedkjørte. De har et liv vi kan redde, og har krav på legebehandling som alle andre. Hvis det hadde vært min sønn som var i en slik situasjon, hadde jeg villet at han skulle få denne hjelpen, sier legen, som har flere narkomane pasienter.

I Norge er målet at alle med rusproblemer skal bli helt rusfrie.

— For enkelte kan det hende at vi burde godta en mellomløsning, at de ikke nødvendigvis kan bli helt rusfrie, men at de kan gjøre store bedringer og leve uten å bedrive kriminalitet, sier Åserud.

Selv er han blitt strengere og mer restriktiv med bruken av temgesic etter at han fikk brevet fra fylkeslegen.

— Det er greit at det kommer en slik presisering, for noen leger har kanskje hatt et for lemfeldig forhold til dette. Noen av de pasientene som får det, trenger dessuten bedre oppfølging. Preparatet bør nemlig ikke deles ut oftere enn daglig eller annenhver dag, og det bør bli tatt under påsyn, mener Åserud.

Han er redd for at svartebørssalget vil ha en svært negativ virkning.

— Mange narkomane får god hjelp hos legen. De har bruk for å møte legen med jevne mellomrom. Med denne type selvmedisinering, får de ikke den positive effekten, sier Åserud. Han tror restriksjoner på preparatet vil føre til at det blir smuglet inn fra utlandet.