• Vi synes det er teit og tåpelig at vi først måtte stå en hel måned i kø for å kjøre opp, og deretter ble satt i karantene i enda en måned da vi strøk ved første oppkjøring.

TOR LEIF PEDERSEN

Victoria Tuft og Tove Flaten er blant dem som rammes av køene for å få kjørt opp til førerprøven i Bergen. De synes lite om den nye ordningen med en måneds karantene for dem som stryker ved oppkjøringen, og over at de først må stå i kø for oppkjøring. Begge sto en måned i kø. Deretter strøk de ved oppkjøringen.

— Jeg kjørte opp for andre gang torsdag og da besto jeg prøven, forteller Victoria.

— Men ventingen i køen før jeg kjørte opp første gang og karantenen etter at jeg strøk, har påført meg ekstrautgifter på minst 2000 - 3000 kroner. Pappa har vært veldig hjelpsom og har brukt mye tid på å kjøre med meg i ventetiden. Det har spart meg for mange kroner. Men ikke alle er så heldige å ha noen som de kan kjøre med for å holde ved like ferdighetene i ventetiden, sier Victoria.

— På grunn av ventetiden før oppkjøring og karantenen etter at jeg strøk, er det høyst usikkert om jeg får førerkort nå i sommer, forteller Tove.

— Jeg er høygravid og har termin i slutten av juni. Planen min var å bli ferdig med førerprøven før terminen. Men nå risikerer jeg at det ikke blir mulig. Også jeg er påført flere tusen kroner i ekstrautgifter på grunn av ventingen, sier Tove.

— Spesielt reagerer jeg på den nye ordningen med en måneds karantene etter stryk. Ærlig talt synes jeg ordningen er tåpelig. Etter min mening er karanteneordningen lite gjennomtenkt fra myndighetenes side, sier Tove.

KRITIKERE: Tove Flaten (til h) og Victoria Tuft er kritiske til all ventingen for å få kjøre opp til førerprøven.<br/>FOTO: HELGE SUNDE