• Klart vi kommer til å bruke skoledagboken. Den er jo kjempetøff! Sier Nils Are Helland (14), elev ved Rudolf Steinerskolen på Paradis.

Hærverkskampanjen var i går på Steinerskolen for å informere om hærverk og dele ut kampanjens egen skoledagbok.

— Vi har allerede levert ut 9000 dagbøker på forskjellige skoler i Bergen, sier Josef Genius, medlem i styringsgruppen i hærverkskampanjen i Bergen kommune.

Holdningskampanje

Hærverkskampanjen startet i 1989, og har fått mange støttespillere, blant annet Bergen kommune, Bergen politidistrikt, Bergen Næringsråd og Bergen Forsikringsforening.

— Dette er en holdningskampanje. Vi vil at alle som driver med hærverk skal tenke seg om og at de voksne skal engasjere seg mer, sier Genius.

Det er andre år på rad skoledagboken blir utgitt.

Tagging overalt

— Vi kan jo ikke gå et eneste sted lenger uten at det er tagget eller gjort andre skader. Ta toalettene for eksempel. De er alltid tagget, forteller Hanna Johansdottir (13).

— Jeg har hørt at folk driver med vold og hærverk på andre skoler. Det er ikke lenge siden det ble gjort masse hærverk på en skole, sier Nils Are Helland (14).

Men det går rette veien for kampanjen.

— Vi har hatt stor nedgang i hærverk siden starten i 1989. Bergen ligger godt an i forhold til andre byer. Vi hadde dessuten en markedsundersøkelse blant skoleelever for en stund siden, som viste nedgang i hærverk. Det er jo veldig positivt, sier Genius.

Og alle elevene i 9 klasse på Steinerskolen var enige:

— Hærverk er teit!