• I løpet av noen år vil det komme ytterligere store mengder teak på verdensmarkedet, sier treimportør Christopher Blom.

Ifølge Blom ble det satt i gang en storstilt teakplanting i Thailand for 30-35 år siden. Om få år vil denne teaken være klare til hogging. Også India har store teakplantasjer, sier Blom. Han mener at Vesten må samarbeide med produsentene av tropisk tre, og stimulere til et bærekraftig skogbruk.

Ole Hofstad, professor i skogfag ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, bekrefter at det er plantet massevis av teak. Til forskjell fra mange andre tropiske treslag, er teak lett å dyrke, sier Hofstad.

— Noen av teakplantasjene begynner å ligne på norsk skogbruk. Man baserer seg på treslag som naturlig vokser der, og sørger for at det er en balanse mellom uttak og gjenvekst, sier Hofstad.

Vil ikke ha boikott

I gårsdagens BT sa Blom at en boikott av tropisk trevirke kan true regnskogen. Resonnementet hans er at jo mer man reduserer etterspørselen etter tropisk tre, jo mindre blir regnskogen verdt. Dermed øker risikoen for at disse områdene blir brukt til andre formål, ifølge Blom.

Regnskogfondet vil stoppe all import av tropisk trevirke, herunder også teak. Årsaken er at de mener at det ikke er mulig å forsikre seg om at hogsten er forsvarlig. Dette synet deles av norske myndigheter, som har innført midlertidig forbud mot tropisk trevirke i offentlige bygg.

Professor Ole Hofstad synes et totalforbud mot import av tropisk trevirke er for drastisk.

— Det må finnes sertifiseringsordninger som gjør at fattige land kan få tjene på sine egne naturressurser. Jeg synes at industrien som bruker tropiske treslag, burde gå inn for å få garantier for at dette er dyrket på plantasjer, sier Hofstad.

Mye juks

— Det er riktig at det er plantet en del teak, og at teak som art ikke er truet. Men teakskogene i Burma er truet, og regnskogområdene er truet, sier Nils Hermann Ranum, kampanjeleder i Regnskogfondet.

Han sier at ingen av sertifiseringsordningene som finnes, er gode nok. Det er mye juks, vanskelig å holde oversikten og altfor mange eksempler på at det drives overhogging, sier han.

— Fortsatt handel er ikke løsningen. I stedet bør vi støtte skogsektorene i de landene det gjelder, og jobbe for å få bedre garantiordninger, sier Ranum.

Dette arbeidet er godt i gang, ifølge treforhandler Christopher Blom:

— Det pågår nå forhandlinger mellom EU og Malaysia, om en ordning (FLEGT - Forest Law Enforcement Governance of Trade ) som gjør at importørene kan være sikre på at trevirket er forsvarlig produsert. Jeg tror dette er veien å gå. I stedet for å prøve å diktere disse landene, må vi spørre hva vi kan gjøre for å hjelpe til med å ta vare på regnskogen, sier Christopher Blom.

IMPORTØR: Christopher Blom slutter å handle med Burma. Men teak er ikke en truet tresort, mener han.
Brekke, Eirik
STRINGER/INDONESIA