I over en uke har Grete Knudsen og Bengt Martin Olsen taklet nesten samtlige medieforespørsler med svaret: «Ingen kommentar.» Heller ikke deres oppdragsgiver, Carl Fredrik Seim har villet svare på spørsmål vedrørende forholdet til Olsen og Knudsen. Rent journalistisk har det bare vært mulig å gjøre gode poenger ut av Knudsens melding på telefonsvareren. Medierådgivere slakter en slik mediestrategi.

Unngå «ingen kommentar»

— Jeg prøver når jeg gir råd og når jeg selv er i en operativ situasjon å unngå «ingen kommentar», sier Thomas Skålnes, informasjonsdirektør i Vital og tidligere medierådgiver i GeelmuydenKiese.

— Det er det verste du kan si. Da overlater du fullt og helt til leseren, seeren eller lytteren til å tolke det. Da blir det tolket som man har noe å skjule. Hadde man ikke noe å skjule var det jo ingen grunn til ikke å kommentere, sier Skålnes.

Lars Erik Grønntun, medierådgiver og daglig leder i Gambit sier Knudsen-saken er et klassisk eksempel på hva som skjer når en sak baller på seg.

— Når er sånn situasjon oppstår og det blir turbulent stiller media kritiske spørsmål og publikum spekulerer. Da må man som hovedperson bidra med faktisk informasjon. Du kan ikke regne med at media gjør dette eller kommentatorer og motstandere gjør det. Du må ta styringen selv og være aktiv.

Hoffhåndtering

— Hva med å bruke leserinnlegg, slik Knudsen har gjort?

— Jeg vil kalle det en typisk hoffhåndtering. Man vil ikke møte pressen, men avgir en meddelelse.

Det er lite profesjonelt.

Verken Olsen eller Knudsen har villet bekrefte direkte at de har eller har hatt et oppdrag for Mjellem-kjøper Carl Fredrik Seim. Skålnes mener det burde være helt kurant å informere om dette.

— Min oppfatning er at en bør ha åpenhet om at man har et forretningsmessig forhold til et selskap eller en person.

— Knudsen og Olsen vil heller ikke kommentere hva deres rådgivning overfor Seim består i?

— De kan ikke opplyse om det uten at oppdragsgiver aksepterer det. Men det kan finnes gode grunner for å opplyse om det. Særlig når det i denne saken spekuleres i om Knudsen har gitt råd i forbindelse med konkursen, men oppdragsgiver må akseptere det, sier Skålnes.

Både Grøntun og Skålnes mener spekulasjon rundt rollene og oppgavene ikke bare skader rådgiver, men også oppdragsgivere.

— De har også krav på en profesjonell rådgiver. I en sammenheng som dette vil det ikke være til beste for kunden å holde på konfidensialitet inntil spekulasjonene helt tar overhånd, sier Grønntun.

Grete Knudsens uttalelser til pressen

— Vil du orientere partiet om din rolle i Mjellem & Karlsen-saken? - Jeg har ingen behov for å orientere noen om noe som helst. - Folk i gaten lurer på om du på forhånd var orientert om verftskonkursen? - ý(stillhet) - Hvilke råd har du gitt til Carl Fredrik Seim? - Jeg har ingen kommentarer til noe rundt dette. Grete Knudsen i BA

«Jeg vil ikke kommentere noe rundt saken. Kundeforhold verken bekrefter eller avkrefter vi». Bengt Martin Olsen til Dagbladet.

«Jeg kommer tilbake på et senere tidspunkt, trolig i neste uke, med min oppfatning av det som skjedde». Grete Knudsen til Bergens Tidende

TAUS: Grete Knudsen snakket med Bergens Tidende under et møte om Nordisk Språkteknologi på Voss 14. august. Siden har hun ikke vært i det snakkesalige hjørnet.
FOTO: RUNE SÆVIG