• Politikerne tar fra den ene gruppen barn og gir til den andre. Etter min mening blir det helt feil, sier tobarnsmor Tyra Hesseberg.

Selv har hun to barn i SFO ved Hellen skole i Bergen. Da bystyret hevet prisen med 240 kroner i juni, truet Hesseberg med betalingsnekt. Den gang ble det ingen aksjon. Men kommer det nye prishopp nå, vil hun mobilisere:

— Det kan ikke være riktig at prisen på SFO skal bli som for en barnehageplass. SFO er et helt annet tilbud, uten noe pedagogisk opplegg og med langt færre voksne enn i barnehagen, sier Hesseberg.

Hun mener det er feil av politikerne å finansiere barnehagesatsingen med penger som før gikk til SFO:

— Mange familier har barn både i barnehage og SFO. Hva hjelper det å få billigere barnehage når skolefritidstilbudet samtidig blir dyrere? spør Hesseberg.

Småskolene mistet SFO

Dyreste SFO-tilbudet på Vestlandet er det foreldre på Osterøy som har. Der koster en fulltidsplass 2780 kroner.

Da kuttet i statstilskuddet kom i august, var det ikke mulig å øke prisen ytterligere. I stedet valgte kommunen å kutte i tilbudet.

Ved flere av de minste skolene på Osterøy finnes det ikke lenger skolefritidsordning.

Der må foreldrene ordne barnetilsynet selv.

— SFO er en lovpålagt oppgave, men omfanget av den er ikke lovpålagt, konstaterer oppvekstsjef Astrid B. Øvsthus.

— Hvorfor er SFO så mye dyrere på Osterøy enn i andre kommuner?

— Osterøy har mange småskoler og med SFO på alle skolene har det vært en dyr ordning. Foreldrene betaler ikke mer enn det koster, sier Øvsthus.

Betaler det samme

Torunn Fjeldstad har ett barn på SFO ved Haus skule og ett barn i barnehage. Barnehagen er et heldags tilbud, SFO er bare noen timer daglig.

Prisen for SFO-tilbudet tre dager i uken er 1350 kroner, prisen for tre dagers barnehageplass er 1470 kroner.

Nå setter Fjeldstad sin lit til at heldagsskolen skal gjøre noe med SFO-prisene:

— Jeg synes jo at SFO blir dyrt, særlig sammenliknet med hva jeg får igjen i barnehagen, sier hun.

VIL PROTESTERE: - Hva hjelper det å få billigere barnehage når skolefritidstilbudet samtidig blir dyrere, spør Tyra Hesseberg. Her henter hun sønnen Eirik (6) etter endt dag på SFO ved Hellen skole.<br/>Foto: KNUT STRAND