– Å si at vi tar lettvint på dette, er ikke riktig. Vi arbeider for å få alle skolene inneklima-godkjente innen 2010, med unntak av de skolene der det gjøres omfattende rehabilitering. Det skal vi rekke, sier byråd for barnehage og skole, Tomas Martin Moltu til Åsane Tidende.

Moltu gir Kjersti Toppe honnør for sitt engasjement, men er ikke enig i at hans byrådsavdeling forsømmer de unge.

¬– Det er veldig bra at Kjersti Toppe engasjerer seg i denne saken, or det er en viktig sak. Men den framdriftsplanen som gjelder, den var hun selv med å vedtok i bystyret. Vi tar imidlertid denne rapporten alvorlig, og har bedt om å se på mulighetene for å få dette klart kjappere, sier han videre.

Vedtaket om ferdigstilte skoler innen 2010, berører ikke barnehagene, som heller ikke er med i skolebehovsplanen. Moltu gir ingen garantier for når samtlige av disse skal være inneklima-godkjente.

– Jeg kan ikke gi noe eksakt årstall for det, men barnehager er selvsagt like viktige, avslutter han.