MARIANNE RØISELAND

— Tar Bergen over ansvaret for de videregående skolene, da ryker hele fylkeskommunen, sier hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen, Monrad Reigstad.

Det var med sjokk og vantro de 4000 ansatte i Hordaland fylkeskommune i går leste i Bergens Tidende at byrådet i Bergen vil be Kommunaldepartementet om å få ansvaret for de videregående skolene.

— Vi reagerer veldig sterkt på dette. Vi trodde byrådet hadde lagt disse planene på is, og at dette ikke var Arbeiderpartiets politikk, sier Reigstad.

Mister sykehusene

I hele går svarte han på spørsmål fra urolige ansatte. De frykter at arbeidsplassen forsvinner.

For sier Kommunaldepartementet ja til å la Bergen overta skolene i en prøveperiode, så er det i realiteten kroken på døren for fylket.

Ved årsskiftet mistet fylkene ansvaret for sykehusene til staten. Til neste år går barnevernet samme veien. Hvis Bergen overtar skolene, er det ikke lengre grunnlag for å opprettholde driften av fylkesadministrasjonen.

— Uten noen tjenester, er det ingen vits i å ha en administrasjon. Det er veldig uheldig at dette utspillet fra byrådet kommer akkurat nå, når alt rundt oss er så usikkert, sier Reigstad.

Skuffet over Ap

Han legger ikke skjul på at han er svært skuffet over sine partikolleger i byrådet i Bergen.

— Jeg tror de er ganske alene i Arbeiderpartiet om å ønske en slik utvikling.

Reigstad mener han ikke bare taler de ansattes sak, også de videregående skolene har det best med en fylkeskommunal administrasjon.

— Fylket driver skolene godt og effektivt. For en del linjer og elever vil det være veldig uheldig dersom kommunene overtar ansvaret. Mange linjer samler elever fra hele fylket, og ikke bare fra en kommune, påpeker Monrad Reigstad.