— Vi taper en million kroner på kommunens løsning, sier Dag Helland, eier av Hatlestad Terrasse nummer 30.

Han begrunner avslaget utelukkende økonomisk.

— Vi har sagt nei av den enkle grunn av vi lever i et nedbetalt hus som av forsikringsselskapet er verdsatt til over tre millioner kroner. Vi er budt 2,2 millioner. Skal vi skaffe oss noe tilsvarende må vi ta opp millionlån. Jeg blir snart 60 år og har ikke lyst å sette meg i en slik situasjon, sier Helland.

Han var bortreist da raset gikk og har ikke følelsesmessige problemer med å flytte tilbake - hvis bare skråningen bak sikres.

- Vil ikke skape vansker

— Hvordan forsvarer du overfor dine naboer å si nei og på den måten velte fellesløsningen?

— Jeg ønsker ikke skape vansker for naboene. Slik det er nå føler jeg at kommunen setter naboene opp mot hverandre, sier Helland, som er kritisk til kommunens fremferd:

— Jeg er veldig skuffet over at kommunen aldri har kontaktet meg. Selv ikke da vår såkalt egenutnevnte takstmann skulle komme, hørte jeg noe på forhånd.

Helland avventer heller en eventuell ekspropriasjon. Da regner han med at huset blir verdsatt til et beløp mellom markedspris og teknisk verdi, som ligger høyere. Tilbudet fra kommunen tar utgangspunkt i markedspris.

- Et rent diktat

Sigmund Lærum, som bodde i nummer 40, har overlatt saken til en advokat i stedet for å takke ja:

— Det vi har fått på bordet er et rent diktat. Jeg synes det er ufyselig at noen vil kjøpe huset mitt uten å være enig med meg om hva som skal betales, sier Lærum.

— Bergen kommune har latt oss i stikken, legger han til: - Vi skulle få hjelp til nytt tomteland. Her venter vi fortsatt på en tilbakemelding.

Etter det BT erfarer henger misnøyen med kommunens tilbud sammen med at ikke alle får det samme. De fire huseierne som får et forsikringsoppgjør vil få mer utbetalt enn de 12 som bli utløst av kommunen. I tillegg er husene ulikt verdsatt.