• Naturvernforbundet har konkludert på forhånd, mener Gjermund Hagesæter.

Hagesæter ble selv utnevnt til naturversting av Natur og Ungdom for en stund siden. At også de lokale klimatiltakene i Bergen får samme utnevnelse synes han ikke er overraskende.

— Dette er ikke noen bombe. Slike påstander kommer med jevne mellomrom. Det hadde vært mer overraskende dersom de ikke hadde utropt oss til det, sier Hagesæter.

— Det er noe stort tøv at vi ikke forstår oss på klima. Slike påstander er tåpelige.

Hagesæter mener at det ikke er åpenbart at mer veibygging fører til mer CO2-utslipp. Tunneler og innkorting av svinger gir mindre avstander. Bedre og flere veier gir mindre køståing, og bedre flyt.

— Jeg tror ikke at folk begynner å kjøre mer når det blir flere veier. På Vestlandet er bilen et nødvendig fremkomstmiddel, og det tar vi i Frp til etterretning, sier Hagesæter.

Partiet er likevel ikke overbevist om at dagens klimaendringer bare er menneskeskapte.

— Vi utelukker ikke at klimautslagene kan skyldes menneskeskapte utslipp, men det kan også skyldes naturlige endringer. Vi tar klimapolitikken på alvor, men det er viktig å se tiltakene opp mot kostnadene, sier Hagesæter.

— Det er vanskelig å se at Bybanen vil bli lønnsom. Bare se på Gardermobanen der Stortinget måtte saldere store deler av budsjettet, sier Hagesæter.