— Odontologen kommer i statsbudsjettet til høsten. Det er vi kjempeglade for, sier leder for komité for byutvikling i Bergen, Ruth Grung.

— Dette skulle vi ha gjennom og vi har jobbet veldig hardt for det. Bergenspolitikere fra alle regjeringspartiene har stått på, sier Grung.

I vår falt søkertallet til tannlegestudiet i Bergen med hele 29 prosent. UiB-ledelsen mente at nedgangen kan ha sammenheng med mye negativ oppmerksomhet rundt forholdene ved odontologibygget. Det er et syn Ruth Grung deler.

— Derfor er det er helt avgjørende for Bergen som forsknings- og universitetsby at å få dette på plass, sier hun.

For førsteårsstudenten Linda Stadheim (24), var det nettopp bygget som gjorde at hun vurderte å søke tannlegestudiet i Tromsø.

— Der har de nye lokaler. Jeg valgte til slutt Bergen fordi det er her familie og venner bor. Jeg kjenner flere andre tannlegestudenter som har valgt bort Bergen på grunn av bygget, sier hun.

Nedslitt og forfallent

Det eksisterende bygget fra 1962 er langt unna å oppfylle dagens krav, både for dem som arbeider der og for pasientene.

Da representanter for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) var på besøk i lokalene på Årstadvollen tidligere i år, beskrev de lokalene som nedslitte, forfalne, upraktiske og uegnede.

— Pasientene må ligge med hodet ut av båsene, slik at de kan observere hverandre. Det er uetisk, sier visedekan for medisinsk-odontologisk fakultet, Magne Raadal.

— Et nytt bygg vil bety at vi får lokaler med internasjonal standard, og en kvalitativ forbedring av utdanningen og forskningen

Men han tør ikke sprette champagnen helt ennå.

— Den gjemmer vi til 7. oktober når statsbudsjettet legges frem, men vi setter den på kjøl allerede nå.

Sisteårsstudenten Sevald Ytre (26) er glad fremtidige studenter slipper å jobbe i de gamle lokalene.

— Uten frisk luft er det litt tungt å jobbe. Svetten renner, og det er ikke fordi man er nervøs for det en driver med.

Store mengder asbest

Et nytt odontologibygg har i lang tid stått aller øverst på den nasjonale prioriteringslisten over statlige bygg. Likevel har pengene latt vente på seg.

— Argumentet var at det har vært så stort press i byggemarkedet. Nå er ikke det argumentet der lenger, sier Ruth Grung.

Før et nybygg kan reises på tomten, må det gamle bygget til Preklinisk institutt rives. Store mengder asbest gjør arbeidet både krevende og dyrt. 50 millioner kroner regner man med det vil koste.

— Vi forsøkte å få de 50 millionene inn på fjorårets budsjett og i revidert i vår, men fikk klar melding om at penger til riving og bygging ville komme samlet, sier Grung

Store forventninger

Universitetsrektor Sigmund Grønmo liker budskapet fra Grung.

— Jeg ser på det som en veldig gledelig opplysning, sier han uten å være veldig overrasket.

— Vi har jo hatt svært store forventninger til dette, ikke minst etter at statsministeren var på besøk i det nåværende bygget i juni.

Da Jens Stoltenberg besøkte Odontologen på Årstad i sommer ga han klart uttrykk for at nybygg sto øverst på prioriteringslisten, uten at han lovet penger i statsbudsjettet.

— Vi har ikke fått noen bekreftelse, men alle signaler peker entydig i en positiv retning, sier Sigmund Grønmo.

Nå sier altså Ruth Grung at partisjefen har bestemt seg.

Tror du på løftene? Si din mening!