Torsdag skrev BT at en utvidelse av DNA-registeret fra oktober vil føre til at 4000-5000 flere personer havner i registeret per år.

Det er fordi Riksadvokaten vil ha alle som dømmes til fengsel, inn i registeret. I dag må du ha fått en dom på minst 60 dagers fengsel før du havner i DNA-registeret.

— Håndterbart

For Folkehelseinstituttet (FHI), som sjekker innkomne spor for DNA og fremstiller DNA-profiler, skal ikke dette by på noen problemer. Det mener divisjonsdirektør Bjørn Magne Eggen i Folkehelsa.

— En slik utvidelse som nå er varslet, er helt håndterbart for oss, sier Eggen til BT.

Han jobber ved Folkehelsas divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning.

— Vi har selv regnet ut at vi kan takle opptil 10.000 ekstra DNA-prøver per år, sammenlignet med det nivået vi ligger på i dag. Det er mest et spørsmål om å ha nok forbruksmateriell, som for eksempel reagensrør. Vi har nok folk og trenger ikke å bemanne opp som følge av utvidelsen som kommer i høst.

Tre ukers frist

Eggen tror ikke noen deler av politiets etterforskning vil lide under det høyere analysetrykket som nå kommer på DNA. I dag har Folkehelsa et krav på seg om å gi analysesvar innen 5-10 dager for saker med «normal hastegrad», som analyse av DNA fra domfelte vil falle inn under.

For den enkle hverdagskriminaliteten, for eksempel innbrudd i biler og annen vinningskriminalitet, er kravet at Folkehelsa skal komme med DNA-svar innen tre uker.

— Hastesaker, som drapssaken i Ålesund, vil alltid bli prioritert uansett. Da dreier det seg om akutthåndtering for å understøttet etterforskningen i viktige kriminalsaker. Da analyserer vi DNA-prøver så fort som teknisk mulig. I dag vil det si cirka ett døgn fra prøven kommer inn til oss, til vi har utviklet en DNA-profil som vi kan sende til Kripos. Det var det tempoet vi holde i Ålesund-drapssaken, sier Folkehelsa-direktøren.

— Heller ikke tempoet på analyser av DNA-spor knyttet til hverdagskriminalitet skal bli rammet i vesentlig grad. Oppklaring av hverdagskriminalitet skal ikke trenge å lide, forskutterer Eggen.

VIL REGISTRERE FLERE: Riksadvokat Tor-Aksel Busch utvider politiets muligheter for DNA-innhenting. ARKIVFOTO: ERLEND AAS, SCANPIX