Per Waardal var Bergen kommunes tilsynsfører ved Fundación Betanien over en periode på ti år.

– Jeg hadde ingen som helst kontakt med disse festlighetene, sier spesialrådgiver i Bergen kommune, Per Waardal til Dagen.

Tidligere prest og Betanien-direktør, Are Blomhoff, tilsto i Drammen Tingrett i forrige uke å ha underslått 15,9 millioner kroner. Mesteparten av dette ble brukt på fester med prostituerte.

Kollega fra Betanien

AreBlomhoffvar ikke den eneste fra Betanien som deltok på sexfestene i Spania. En kollega har godtatt forelegg for sexkjøp.

Forholdet vedkommende er bøtelagt for fant sted i Spania høsten 2012. Dette var én måned før AreBlomhoffble konfrontert av styret i Betanien, og la alle kortene på bordet.

- Dette er en personalsak vi ikke kan kommentere, sa Betanien-styreleder Christian Hysing-Dahl til BT forrige uke.

Han la til at alt materiale Betanine har i saken er overlatt til politiet.

Kommunen sjekker

Etatsjef Karl Henrik Nicolajsen i Bergen kommune sier til Dagen at det pågår en undersøkelse av de ansatte som har reist til Spania i sammenheng med driftsoppfølging av sykehjemmet Fundación Betanien.

Per Waardal forteller til avisen at det fra kommunen har reist ned to-tre ansatte hvert år. Selv har han vært del av dette følget helt siden sykehjemmet ble sitftet i 2001.

Avsløringene nå i etterkant kom som et like stort sjokk på Waardal, som for de andre involverte i sykehjemsarbeidet.

– Blomhoff var nesten aldri til stede når vi var nede på tilsyn. Han hadde ikke noe med det faglige å gjøre. Han reiste påfallende mye til Spania, men det var jo til boligen. Jeg tenkte rett og slett ikke over det noe mer, fortsetter Waardal.

Takket nei

Det var i sykehjemprosjektets startfase at Blomhoff inviterte Waardal og resten av kommunegjengen med på fest. En invitasjon det ifølge Waardal ble takket nei til.

– Vi hadde alltid egne overnattingssteder, selv om vi ble tilbudt å sove på institusjonen. Vi takket alltid nei til middag fordi vi ville ha habiliteten i orden i og med at vi representerte et tilsyn når vi var der nede. Vi takket også nei til å være med på fest, sier han.

— Hva tenker du om at kommunen vil undersøke hvorvidt ansatte kan ha deltatt på disse sex-festene, spør Dagen.

– Jeg synes det er naturlig å stille spørsmål, men det er bare vi som har vært der. At folk fra kommunen skal ha deltatt på fester stemmer ikke, det er det ingen tvil om, sier Waardal.

– Visste dere hva som foregikk på disse festene?

– Nei, det gjorde vi ikke. Vi fikk et helt normalt spørsmål om vi kunne tenke oss å være med på en fest senere på kvelden, og det takket vi nei til. Det ble med den ene invitasjonen.