JOHN LINDEBOTTEN

Det er Alfred Bjørlo som på denne måten forsøker å erte på seg bompengetrøtte bergensere. Venstrepolitikeren fra Nordfjordeid og Bergen var inntil høsten 2004 politisk rådgiver for samferdselsminister Torild Skogsholm. I så måte har Bjørlo uten tvil ytt sitt bidrag til samferdselsministerens oppriktige engasjement for Bybanen i Bergen.

Og selv om han for tiden ikke innehar noen politisk funksjon, er han fortsatt sterkt opptatt av hvordan Bergen skal løse sine samferdselsproblemer. Han minner om at Bergen bystyre i 1999 sa nei til veiprising og bruk av bompenger til drift av kollektivtrafikk, men at dette skulle diskuteres på nytt i 2005.

Nå er vi der, og da vil Bjørlo delta.

— Hvis bompengene økes til 20 kroner, så ta 22 kroner i rushtiden, og reserver de to kronene til kollektivtrafikken i Bergen. Det blir mange penger. Rikelig til for eksempel å sette ned taksten med to kroner, sier Bjørlo, som ber Bergen gjøre som Oslo.

Tvinges til mer ansvar

— I Oslo diskuterer de nå en Oslopakke 3 med et element av veiprising. Altså slik at det blir en fast fordeling mellom det som skal brukes til investering i vei, og det som skal gå til drift av kollektivtrafikken. Høyre og Fremskrittspartiet er imot dette, men de har ikke flertall, og det ser ut til at de blir overkjørt av alle de andre partiene, som står samlet. Det kunne skje på samme måte i Bergen, der Høyre og Fremskrittspartiet heller ikke har flertall, sier Bjørlo.

— Uansett vil byene bli tvunget til å ta et større ansvar enn før for kollektivtrafikken. I Nasjonal Transportplan står det at hvis staten fortsatt skal være med å satse tungt på utviklingen av transporten i byene, må det komme inn et element av trafikkregulering.

Bybane der den skal være

Bjørlo mener ellers at de grep som er tatt fra statens side de siste årene, har hatt mye å si for den positive utviklingen til kollektivtrafikken i Bergen. Han trekker frem overdragingen av ansvaret for kollektivtrafikken fra fylket til Bergen kommune, og belønningsordningen som bl.a. har gjort det mulig å fryse takstene.

— Tror du bybanen vil komme helskinnet gjennom Stortinget?

— Ja, det tror jeg. Bybanen er noe av det vi har jobbet aller mest med i Samferdselsdepartementet, og samferdselsminister Torild Skogsholm har personlig engasjert seg veldig sterkt for Bybanen. Bergen kommune med bybanekontoret har jobbet svært godt, og vi er i dag omtrent der vi skal være. Bybanen er også kvalitetssikret på alle bauger og kanter.

Asfaltetat

— Hva mener du da om Statens vegvesens gjentatte forsøk på å stikke kjepper i hjulene for Bybanen?

— Fra mine år i bypolitikken i Bergen har jeg opplevd vegvesenet som en veg- og asfaltetat. I mine tre år i Samferdselsdepartementet har jeg opplevd Statens vegvesen i Oslo som en drivende kraft i utviklingen av kollektivtrafikken, både når det gjelder trikk og buss. De er rett og slett drivende gode. Det har vært meningen å bygge opp kollektivkompetansen i Region øst slik at den kunne bli en ressurs for hele landet, men så langt har man ikke kommet ennå.

— Så dette må være et spesielt problem for Bergen. Instinktet for kollektivtrafikken finnes rett og slett ikke hos Statens vegvesen i Bergen.

— Men det er Vegdirektoratet, i Oslo, som stadig vekk underkjenner det arbeidet Bergen kommune har gjort med Bybanen?

— Det er ikke i Vegdirektoratet man finner kompetansen på kollektivtrafikk. I den grad den finnes hos Statens vegvesen, er det ute i regionene.