TOR LEIF PEDERSEN

Oslo Tingrett fastslo i går at endringene i lotteri— og pengespilloven, som ga Norsk Tipping enerett på drift av spilleautomater, er i strid med EØS-avtalen.

Dermed må loven settes til side.

Men regjeringen nekter å gi seg. Både Valgerd Svarstad Haugland og statsministeren vil kjempe med nebb og klør for monopolordningen.

Redningsselskapet har sendt brev til Stortinget, til Fiskeri- og kystdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet og bedt om at innføringen av automatmonopol utsettes og gjøres om.

— I Redningsselskapet føler vi oss lurt av myndighetene. Vi mener at forutsetningene for drøftingene vi hadde med dem om omleggingen, er endret vesentlig, sier president Magnus Stangeland i Redningsselskapet.

— Under drøftingene om rammebetingelsene for etablering av automatmonopolet, var alle parter enige om at vi skulle få kompensasjon slik at vi ikke skulle bli økonomisk skadelidende. Men nå viser det seg at kompensasjonen ikke vil bli i nærheten av det seg vi var forespeilet. Vi vil bare få halvparten av det beløpet vi fikk inn på spilleautomater i fjor, sier Stangeland.

— Redningsselskapet støttet regjeringen i denne saken. På samme måte som myndighetene er vi innstilt på å gjennomføre tiltak for å redusere spilleavhengighet som samfunnsproblem. Også vi vil skjerpe kontrollen med bruken av automatene og de som spiller. Men forutsetningene for omleggingen er blitt endret, sier han.

- Sikkerheten til sjøs i fare

— Hva blir konsekvensene?

— Endringene fører til dramatiske og uforutsette konsekvenser for vårt humanitære, samfunnsnyttige virksomhet, sier Stangeland. - Inntektene våre vil bli kraftig redusert. Det vil bety at virksomheten vår må halveres i løpet av en femårsperiode. Det vil særlig ramme beredskapen på kysten og de nære havområdene. Sikkerheten til sjøs vi komme i fare. Og vi må si opp mannskaper på fartøyene og på landstasjonene, sier Stangeland.

— For å sette dette i perspektiv: I løpet av Redningsselskapets 113-årige historie har redningsskøytene reddet nær 6100 personer fra å dø og berget 2725 fartøyer fra forlis. Transportøkonomisk Institutt har regnet ut at netto samfunnsnytte av vår virksomhet utgjorde 3,5 milliarder kroner i årene 2000 - 2002. Gjennomsnittlig utgjør dette 1,5 milliarder pr. år, sier Stangeland.

Ber om utsettelse

Redningsselskapet ber nå regjeringen og Stortinget om å utsette og omgjøre innføringen av automatmonopolet.

Norge har fått en avgjørelse mot seg i EFTAs overvåkingsorgan ESA når det gjelder Norsk Tippings monopol på spilleautomater.

— ESAs innsigelser mot monopolet understreker behovet for å utsette vedtaket nå, sier Stangeland.

— Carl I. Hagen med flere har fremmet et utsettingsforslag i Stortinget?

— Jeg har registrert at Fremskrittspartiet prøver å gjøre en partipolitisk markering på denne saken. Vi håper at alle partigruppene, stortingskomiteen, regjeringen og departementene seriøst vil vurdere å utsette saken slik vi ber om. De bør ta til sjøvett og snu om, sier Stangeland.

— Hva tror du Erik Bye ville sagt om det myndighetene nå legger opp til hvis han hadde levd i dag?

— Han ville nok ha trampet opp i departementene og stortingskontorene, slått sine svære never i bordet og bedt dem om å ta til sjøvett, sier Stangeland.