• Kritikken fra FN vil bidra til å påskynde arbeidet med å finne nye grep og virkemidler for å bevare villreinen i Norge, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Bergens Tidende.

Uttalelsen er en kommentar til kritikken norske myndigheter har fått i FN-rapporten. Der hevdes det at Europas siste bestand av villrein i de norske høyfjell er truet av massiv utbygging. På spørsmål om hva Direktoratet for naturforvaltning — som er norske myndighetenes fagetat når det gjelder villrein - vil gjøre etter kritikken, svarer Sollie:

— Vi følger situasjonen fortløpende for den norske villreinen. Temaet har fått skjerpet fokus i direktoratet i løpet av de par siste årene. FN-rapporten, forskning og andre informasjoner gjør at vi mener det er grunn til å vurdere nye grep og virkemidler for å sikre villreinens fremtid i Norge. Men det er for tidlig å si hva vi vil gå inn for, sier DN-direktør Janne Sollie til Bergens Tidende.