• Hvis man absolutt ønsker å komme i militæret, så kan det ordnes, til tross for kansellerte innkallinger.

Det opplyser oberst og stabssjef i Vernepliktsverket, Nils Hanheide.

Han forklarer saken med at Forsvaret nå har sikrere tall enn tidligere over antall rekrutter og antall som har frafalt tjenesten. De har også sett på eventuell skolegang, eldre årskull og skikkethet. På bakgrunn av dette kunne de nylig gi utsettelse til noen flere enn de først antok.

— Jeg vil ikke gå inn i enkeltsaker, fastslår Hanheide når Bergens Tidende refererer Øyvind Bøthuns historie.

Han viser likevel til at det i brevet som er sendt ut angående utsettelsen heter at man kan ta kontakt med Vernepliktsverket dersom man har planlagt å avtjene verneplikten etter nyttår.

— Vi begynner å nærme oss tidspunktet for fremmøte, og en del har lagt opp til å gjøre tjenesten nå, påpeker Hanheide.