I går skrev Bergens Tidende om værdamene Dyveke Henschien og Anita Pryme som har stevnet Storm Weather Center for retten for bruk av ulovlige arbeidskontrakter. Storm Weater Center er eid 90 prosent av TV 2, har samme adresse som TV 2, men er formelt et eget selskap.

Klubbleder i TV 2 Jarle Mindor Marøy vil ikke uttale seg om personalpolitikken i Storm, men mener TV 2 har en god personalpolitikk.

Mange vikarer

— TV 2-ledelsen og klubben har et godt samarbeid. To ganger i året går vi sammen gjennom listene over dem som jobber hos oss. Når folk har krav på jobb hos oss, får de det. Men det er ikke slik at du er sikret jobb selv om du har fått en fot innenfor, sier klubblederen.

Han forteller at TV 2 bruker mange vikarer i sommerhalvåret, gjerne i forbindelse med idrettsarrangementer. TV 2 har også en del ansatte i ulike stillingsbrøker. I tillegg har kanalen folk inne på engasjement for eksempel i forbindelse med nye programmer som skal lages.

— Og vi bruker frilansere. Men det er ikke frilansere slik du definerer dem. De blir kalt inn når det trengs, og TV 2 betaler forsikring og arbeidsgiveravgift, sier Marøy. Ifølge arbeidsmiljøloven er midlertidige kontrakter bare tillatt ved vikariater eller «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften». Sesongarbeid er også tillatt.

- Ikke helt fornøyd

Klubblederen anslår at TV 2 har til sammen åtte–ti personer som jobber som frilansere som nyhetsreportere og som teknikere.

— Vi har også folk inne som har en tidsavgrenset kontrakt i seks–åtte måneder, som ikke jobber i et par måneder, og som så får ny kontrakt. Det gjelder tre–fire personer, sier klubblederen. Han mener klubben og ledelsen har full kontroll over hvem som har krav på jobb.

— Det vil alltid være noen journalister som ikke er helt fornøyd, som har vært inne i en stillingsbrøk eller har hatt et engasjement, og som ikke blir ansatt. Men de får riktig behandling hele veien, mener Jarle Mindor Marøy. Heller ikke advokaten for konsernet TV 2, Theo Jordahl, vil kommentere søksmålet fra de to værdamene.

— Det er opp til en hver arbeidstaker å saksøke sin arbeidsgiver, sier han.

— Er det så enkelt?

— Jeg sier ikke at det er enkelt, men vi må behandle saken skikkelig og ordentlig, så få retten ta en avgjørelse, sier Jordahl.