— I denne saken er det helt åpenbart at våre kontrollrutiner har sviktet, sier leder for sosialkontoret i Årstad, Robert Pettersen.

Minst to ganger i året skal saksbehandler hos sosialkontoret kontrollere at mottakeren av støtten ikke får støtte fra annet hold (se faktaboks).

— Her har det vært flere saksbehandlere involvert, fra tre forskjellige sosialkontorer. Tiltalte var klient hos oss bare fra 2001. Det kan kanskje forklare delvis hvordan dette kunne skje, sier Pettersen.

- Umulig å unngå svindel

Pettersen opplyser at Årstad sosialkontor anmeldte saken da de fikk beskjed om at tiltalte ikke lenger mottok støtte fra trygdekontoret.

— Vi ante ingenting om at vedkommende mottok trygd, sier han.

Pettersen mener kontrollrutinene ved Årstad sosialkontor vanligvis er gode.

— Men det er ikke mulig for oss å kontrollere alt våre klienter sier, sier han.

Ifølge Pettersen er systemet i høy grad basert på tillit.

— Å sikre seg helt mot svindel er umulig, mener han.