Marken barnehage ligger midt i gryten og følger godt med på luftkvaliteten i sentrum.

— Jeg synes det er skummelt. Jeg bor selv i sentrum og kan knapt se over til Laksevåg, sier Ragnhild Sveaass i Marken Barnehage.

Barnehagen har en del barn med astma og allergi.

— Vi merker at disse barna er tettere nå og ingen av dem får være ute, sier Sveaass.

Barnehagen passer på å gå på tur over lokket når de først går ut.

— Vi var på Fløyen i går og på onsdag skal vi på Montana, sier Sveaass.

Over lokket.

Bergens barneasyl er også opptatt av den dårlige luftkvaliteten.

— Vi hadde luftkvaliteten oppe på møte i dag tidlig, sier styrer ved Bergens barneasyl, Bente Borgen.

Barnehagen sender de største barna på Fløyen over lokket, mens de minste barna får være ute en liten time.

— Heldigvis merker vi ingenting når vi er inne, sier Borgen.

Sjekker luftkvaliteten

Terskelen for å holde barna inne i Kalfarveien Barnehage er mye lavere nå når luftkvaliteten er så dårlig.

— Jeg går inn og sjekker luftkvaliteten hver eneste dag på luftkvalitet.info , sier Ann Paulsen styrer ved Kalfarveien Barnehage.

Paulsen har sjekket kvaliteten i dag og sier at barnehagen vurderer kvaliteten på luften fortløpende.

— De minste barna får være ute en liten halvtime i dag, mens de større barna får være ute litt lenger, sier Paulsen.

Barnehagen har få barn med astmaproblemer og styreren sier at de holdes inne

— Vi ligger heldigvis ikke midt nede i gryten. Og huset vårt skjermer godt for eksosen, sier Paulsen.

På høyden

I Rosetårnet barnehage har de ikke merket noe til den dårlige luftkvaliteten.

— Vi merker lite til det her oppe på høyden og har ikke satt i gang noen spesielle tiltak, sier styrer Jolanta Ewa Seferowicz i Rosetårnet barnehage.

Hun synes likevel det er lite hyggelig at luftkvaliteten er så dårlig.