• Det er sikkert noen som synes det er synd at vi avlivet disse bjørnene. Men det er dessverre nødvendig å hindre at de etablerer seg i norsk fauna.

Viltforvalter Tore Løne ved fylkesmannens miljøvernavdeling sa dette til Bergens Tidende etter at de to nesebjørnene var skutt i går.

— Landets høyeste miljømyndighet, Direktoratet for naturforvaltning (DN), har bestemt at vaskebjørnene skal avlives. DN har videre bestemt at nesebjørnene skal avlives dersom det ikke er praktisk mulig å fange dem levende. Vi i den lokale viltforvaltningen handler på instruks fra DN. Etter vår mening var det en helt håpløs oppgave å fange bjørnene levende. Vi hadde ikke alternativ til avliving. Derfor ble de skutt, sier Løne.

— Venter dere kritikk nå?

— Det er sikkert noen som vil kritisere oss. Men å sette ut feller nå i kulden og med snø på bakken, har vært mislykket. Vi kan ikke bebreides at vi utfører jobben vi er pålagt. Dyrene er en uskyldig part i denne saken. Den som kan kritiseres er han som tok dyrene ulovlig inn i landet og lot dem slippe løs. Disse dyrene har ingenting å gjøre i norsk fauna, sier Løne.

De to bjørnene ble i går levert til Veterinærinstituttet i Bergen. Der skal de obduseres sammen med vaskebjørnene som ble skutt forrige lørdag. Resultatene av disse undersøkelsene vil ikke være ferdig før over jul.

AVLIVET: Etter flere måneder på rømmen måtte denne nesebjørnen bøte med livet i går.<p/>FOTO: TOR HØVIK