Politiet fikk ved 08.30-tiden melding om slagsmål mellom en syklist og en bilist i Eidsvåg, i nærheten av Tømmervågen.

— Det kan se ut som syklisten har kjørt i bilen. De har i hvert fall vært borti hverandre på et eller annet vis. Så fant de ikke helt tonen etterpå, sier operasjonsleder Frode Kolltveit ved Hordaland politidistrikt.

Sperret trafikken

Ifølge meldingene brøt det ut fullt slagsmål mellom de to trafikantene, midt i veien.

— De sperret veien, så trafikken stanset opp, sier Kolltveit.

Ifølge operasjonslederen skal gemyttene ha roet seg litt før politiet kom til stedet.

— Jeg tror ikke de akkurat er blitt venner, men patruljen på stedet har kontroll.

Ingen av de involverte personene skal være skadet.

Anmelder syklisten

Syklisten vil bli anmeldt for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3 og 12, melder politiet. Han skal ha kommet borti og skrapt opp en bil idet han passerte den, ifølge politiet.

— Patruljen på stedet rapporterer at han forsøkte å forlate stedet etterpå, og derfor er han anmeldt, sier operasjonsleder Hilde Andersson.

Paragraf 3 krever at « Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Paragraf 12 har blant annet følgende punkter:

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

De som er innblandet i trafikkuhell, har gjensidig plikt til å oppgi navn og adresse. Fører av kjøretøy skal også oppgi eierens navn og adresse og i tilfelle motorvognens kjennemerke.

Kjøretøy som etter trafikkuhell er plassert slik at det kan være til fare eller hinder for trafikken, skal straks flyttes til et egnet sted. Dersom hensynet til trafikksikkerheten tillater det, skal de som er innblandet i uhellet, ha anledning til å foreta oppmåling og oppmerking før kjøretøyet flyttes.