På den nye delen av Gamle Nygårdsbroen står en teknisk nyvinning. Sykkeltelleren står der og skal telle hver eneste tohjuling som passerer på sykkelveien. Fredag ettermiddag klokken 14.33 påsto telleren at 1.480.606 syklister hadde passert siden nyttår.

— Det er helt riktig. Et strømbrudd medførte at tallene ble helt ko-ko, og så har vi ikke fått nullstilt dem igjen, sier Einar Grieg, sykkelsjef i Bergen kommune.

10 sykler i minuttet

Dersom tallene hadde stemt, ville det ha betydd 13.837 sykkelpasseringer i døgnet. Eller 10 i minuttet, dag og natt, siden nyttår. Da snøen herjet som verst i vinter, Nygårdsbroen var dekket med knehøy snø og ingen sykler var å se, talte sykkeltelleren likevel 30 sykler i minuttet.

— Den begynte å telle minutter og sekunder eller noe. Den var enda mer ko-ko den gangen, sier Grieg og ler.

Planen er at telleren skal nullstilles i neste uke. Sykkelsjefen forteller at slike sykkeltellere begynner å bli vanlige ute i den store verden. I Bergen finner vi dem både i Sandviken og på Nygårdsbroen.

— De er satt opp for å følge utviklingen på sykkeltrafikken i Bergen, og vise for folk flest hvordan variasjonene er, fra dag til dag og mellom årstidene, sier Grieg.

Sykkeltelleren teller antall syklister så langt i år, antallet for i går, og så langt i dag. Ifølge leverandøren skal det være fem prosents feilmargin på tallene, når telleren virker, vel å merke.

— De eksisterer ikke for å gi 100 prosent helt korrekte tall, men for å gi en pekepinn. Når den teller feil, vil den stort sett telle litt for få. Når jeg har stått og studert den, har den talt noen for få.

1853 i går

I går kom telleren til 1853 sykler.

— Det høres i hvert fall riktig ut, om det er et bra tall eller ikke, er vanskelig å si, men det var såpass bra vær i går, at jeg gjerne skulle ha sett den over 2000. Allerede i februar så vi 1300-tallet, så det har ikke vokst så voldsomt, sier Grieg.

Voldsomt håper han at det øker i neste uke.— På tirsdag starter «Sykle til jobben»-aksjonen, minner han om.

Sykkeltelleren i Fløen er ennå i prøvedrift.

— Planen er å sette den offisielt i gang i slutten av april. Det har vært anleggsvirksomhet og graving i området, noen strømbrudd og slikt, så det har ikke vært forhold for å sette den i gang på alvor ennå, sier Grieg.