• Å lede et sykehus er som husarbeid. Du tror det er rent, så dukker det opp en ny vaskejobb, sier Arne Kjøde, som har ledet Solstrandprogrammet de siste fem årene.

Kjøde har drevet lederopplæringen i en årrekke, og har i flere år arbeidet med lederopplæring på Rikshospitalet.

— Som direktør er du er helt prisgitt nøkkelfagpersonell, og da først og fremst medlemmer av Den norske lægeforening. Klarer du ikke å komme i forståelse med tilstrekkelig mange av de mest sentrale i denne gruppen, har du trøbbel.

Bruker mediene

— Hva er problemet?

— Disse ledende fagfolkene er flinke til å bruke mediene og politikere, og de bruker dem for det det er verd for å få viljen sin. Og siden de kjemper det godes sak har mange en lite kritisk selvrefleksjon over egen ressursbruk.

— Hvordan skaper man en forståelse?

— Ledelse i sykehus handler om både vilje og evner til å skape dialoger i organisasjonen. Da kan det nok være lurt å samle alle de store guttene og jentene i sandkassen, og prøve å få de til å akseptere at det er grenser for hvor mye plass det er. De må være med på en diskusjon om fordeling av plassen, i stedet for at de står mot hverandre.

— Så en sykehusdirektør må være en meget flink forhandler?

— Du må være pragmatisk og raskt finne løsninger. Det nytter ikke å være firkantet og dogmatisk. Da kan du unngå det klassiske problemet at nøkkelpersonellet går til sine journalister og politikere og klager sin nød. Det øker ofte motsetningene og vanskeliggjør den nødvendige dialogen.

Eierne vil ha balanse

— Men sett fra eiernes side er vel en ny direktørs viktigste oppgave å holde budsjettet?

— Det forsøker direktører, men så driver de og fikler og ordner når pengene ikke strekker til, og det gjør pengene aldri. De truer kanskje med å legge ned et tilbud. Dette gir god klang i mediene og får Stortinget til å reagere.

— Er dette en jobb som de med bakgrunn fra det private næringsliv kan mestre?

— Direktøren må beherske spillet i det offentlige rommet og direktøren må forstå det politiske spillet, bruke de politiske kanalene og skape forståelse hos viktige aktører før tingene blir offentlig. Men jeg tror ikke dette er egenskaper som handler om direktøren kommer fra det private eller offentlige.

Ønsker noe gjort

Kjøde beskriver en direktørjobb med kontinuerlige utfordringer. Sykehusene stilles overfor grenseløse forventninger til hva som skal leveres, fra medier, publikum og politikere. Samtidig krever eierne at leveransene skal skje innenfor budsjettet.

— Det er ikke rart sykehusdirektører ikke holder lenge ut i jobben. I Sverige er gjennomsnittlige «levetid» halvannet år. Der opplever de svingdørsdirektører. Jeg har ikke noe problem med å forstå at ledere sier: «Dette orker jeg ikke lenger».

— Men det du beskriver er ledere som kan miste jobbene sine fordi eierne blir misfornøyde?

— Som leder kan du forskjellig perspektiv. De fleste ledere er opptatt av å få gjort noe, ikke nødvendigvis å beholde jobben. Hvis du sier du driver Norges mest effektive sykehus, og så får beskjed om å spare mer, så kan du jo gjøre som Bogsnes. Etter at hun har gått, står jo hennes viktigste argument der og brenner, nemlig at Helse Bergen får en for liten andel av helsemilliardene, sier Arne Kjøde.