Som toppidrettssjef ledet han Norge til 122 medaljer i olympiske leker. Nå reiser Bjørge Stensbøl Norge rundt for å dele suksessoppskriften med andre organisasjoner..

— Det å drive et sykehus optimalt, er - i anførselstegn - toppidrett, mener Bjørge Stensbøl.

Eks-toppidrettssjefen er nå ansatt som direktør i SAS Braathens. Med erfaring fra 13 år med toppidrett skal han bidra til å gjøre SAS Braathens til det beste flyselskapet i Europa. SAS-direktøren mener Helse Bergen og Haukeland Universitetssjukehus bør legge listen like høyt.

— Det tenkes for mye nasjonalt, for lite internasjonalt. Velg noe å bli best på. Det koster ikke norske idrettsutøvere noe å trene mest i verden, det koster heller ikke norske bedrifter noe å drive ledelse, poengterer Stensbøl.

Om å sette seg mål

Den tidligere toppidrettsguruen snakket om å sette seg klare mål. Følge opp. Teste. La resultatene få konsekvenser. Justere underveis. Ikke bare måle et resultat og så håpe at det skal bedre seg til neste måling eller kontroll (det Stensbøl kaller en håpskultur).

— Det bør være stram målstyring i hele organisasjonen. Alle får personlige mål og konkrete trenings- og utviklingsområder. Men ledelsen må være ytterst påpasselig med ikke å tre målsettinger nedover de ansatte. De må få eierskap til målsettingene, enhver målprosess må starte nedenfra, påpeker Stensbøl.

Om ledelse

Nettopp ledelse, eller fravær av ledelse, var et sentralt tema i Stensbøls og Sundgot-Borgens foredrag. De listet opp en rekke punkter, blant andre disse:

N Altfor få ledere opptrer som rollemodeller.

— Petter Jansen (toppsjef i SAS Braathen, red.anm) kan for eksempel ikke snakke om moderasjon, for så å være den som tar ut høyere bonuser.

N Ledere stiller ofte beinharde krav nedover, men takler ofte dårlig at organisasjonen stiller krav tilbake.

— I en prestasjonskultur må lederen være den som øver mest og best og som har størst takhøyde, poengterer Stensbøl.

N Usikre ledere flykter inn i fagområdet, fremfor å utvikle sine medarbeidere.

N Mange ledere er altfor systemorienterte og for lite individorienterte.

Tilbakemeldinger

— Medarbeidere som sjelden får snakke med sjefen, vil aldri føle seg i sentrum, sier Stensbøl.

Ikke noe gjør en medarbeider så usikker som ikke å få tilbakemelding.

— Svært mange ville valgt bort lønnsøkning mot å bli sett og verdsatt. Det er jeg sikker på, mener Stensbøl.

Gang på gang har han vært i organisasjoner der det blir sagt at de ikke har tid til å drive ledelse.

— Lederen skal ha tid til å se deg. Hver eneste dag. Gi minst tre tilbakemeldinger. Ingen må fortelle meg at de ikke har tid til å gi tilbakemeldinger, da blir jeg provosert. Du kan gjøre det i løpet av et tidels sekund, tommelen opp, sier han.

Begeistret direktør

Anne Kverneland Bogsnes, administrerende direktør i Helse Bergen, lot seg rive med av foredraget.

— Midt i blinken for oss. En opplevelse. Vi har satt i gang et lederutviklingsprogram og der må vi få til noe av dette. Best i Europa, klart vi skal ha slike visjoner. Haukeland Universitetssjukehus er allerede i verdenstoppen innenfor enkelte områder. Vi må tørre å sette oss mål, følge opp og justere underveis, sier hun.

SPRER VISJONER: I går holdt eks-toppidrettssjef Bjørge Stensbøl og Jorunn Sundgot-Borgen(t.h.), professor i fysisk aktivitet/helse, foredrag for ansatte i Helse Bergen. Hovedtema var prestasjonskultur i toppidrett og overføringsverdi. Til venstre adm. dir. i Helse Bergen Anne Kverneland Bogsnes

FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN