— Bergen kommune har et driftsunderskudd på nær 400 millioner kroner. For oss var valget enkelt. Vi prioriterte å redde sykehjemsplasser fremfor redusert foreldrebetaling i barnehagene, sier Mæland.

Hun tror ikke, som statsråd Laila Dåvøy, at velgerne vil straffe partier som ikke senker barnehagesatsene i takt med de økte tilskuddene fra staten.

— Folk skjønner at vi må prioritere, og da har vi valgt å prioritere andre velferdstilbud, som sykehjemsplasser. Valgkampen må snarere handle om hvordan vi skal få skikk på den elendige kommuneøkonomien i Bergen. Det blir Høyres viktigste oppgave, sier Mæland.

Hun understreker at Høyre også vil ha lavere barnehagepriser, men minner også om at de kommunale satsene er langt lavere enn i mange av de private barnehagene.