Det forteller Eva Grini , leder for forvaltningsenheten ved avdeling for pleie og omsorg i Fana bydel.

Hun forstår at det kan være vanskelig å få en svært pleietrengende pasient hjem.

– Veien frem til å få avklart om det er behov for sykehjemsplass kan være tøff, særlig når det ikke går så bra hjemme. Men vi må få lov til å prøve ut løsninger, og undersøke om pasienten kan bo hjemme, sier Grini.

Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag, men sier at mange klarer seg godt hjemme dersom de får hjemmesykepleie og avlastningsopphold på sykehjem.

– Vi gir ikke bare hjemmetjenester, men også rulleringsopphold, for eksempel tre uker på sykehjem og seks uker hjemme, sier hun.

Kriteriene for å få permanent sykehjemsplass er strenge:

«Pasienten skal være permanent ute av stand til å ta vare på seg selv, og å mestre dagliglivets gjøremål, på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. Det foreligger ikke et sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for dette funksjonstapet i eget hjem.», heter det i retningslinjene.

– Langtidsplasser på sykehjem er et knapphetsgode, og for mange er det et gode å få bo hjemme. Vi har mange erfaringer med at det går greit, selv om man i utgangspunktet er skeptisk, sier hun.