Sjåføren er ansatt i O. Langeland Transport og kjører om natten mellom Bergen og Stavanger to uker i måneden Firmaet kjører i fast rute for Norlines.

Han har hatt ubehagelige opplevelser på stedet der et vogntog kjørte utfor og to mennesker omkom natt til torsdag.

— Ofte glatt der

— Det er ikke noe problem når du er kjent med veien. Da bremser du ned. Men for den som ikke kjenner stedet, kan veien by på problemer, sier Eilertsen.

- Hvordan?

— Ved avkjøringen til Leirvik er svingen riktig dosert, men svingen før broen blir feil. Der kan doseringen by på problemer. Hvis farten er for stor, dras bilen til siden. Dessuten er det ofte glatt på stedet, på begge sider av broen, svarer Eilertsen.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag og forteller om de erfaringer han har gjort.

— Et farlig sted

— Dette er et sted der jeg alltid reduserer farten, sier Eilertsen.

- Hvor mye?

— Helt ned i 20 kilometer i timen, hvis jeg har mistanke om at det er glatt, noen ganger også enda saktere. Ådlandsbrua er et farlig sted hvis farten er for stor. Husk at et vogntog som er fullastet, veier 50 tonn. Da er det sterke krefter i sving.

Eilertsen mener veien over Stord er vanskelig og farlig flere steder. Han stiller også spørsmål ved om brøytingen og saltingen er god nok.

— Jeg kjører ofte over Stord uten at det er merkbart at det er saltet. Ofte møter vi brøytebilen i like før vi kommer til Sandvikvåg for å ta fergen klokken 04.40.